Інформація про роботу відділу


 


 

До уваги виборців Довгинцівського району!

Шановні виборці, доводимо до Вашого відома, що на офіційному вебсайті «Державний реєстр виборців» функціонує програмний сервіс «Особистий кабінет виборця».

Використання цього електронного сервісу надає можливість перевірити інформацію про своє включення до Державного реєстру виборців (розділ "Перевірка включення"), здійснити пошук виборчої дільниці за адресою або на мапі (розділ "Пошук дільниці"), побачити усі виборчі кампанії, у яких можете взяти участь (розділ "Мої вибори"), а також в розділі "Заяви, запити" Ви можете подати звернення/запити до відділу ведення Державного реєстру виборців в електронній формі з використанням електронного підпису.

В електронній формі можна звернутись з такими видами звернень:

• звернення щодо включення до Реєстру;
• звернення про внесення змін до ідентифікаційних персональних даних;
• звернення щодо зміни виборчої адреси;
• звернення про внесення змін до відомостей про постійну нездатність пересуватись самостійно;
• звернення щодо неправильностей у Реєстрі стосовно іншої особи;
• запит щодо змісту персональних даних;
• запит щодо виборців за власною виборчою адресою.Шановні мешканці Довгинцівського району!

Відповідно до постанов Центральної виборчої комісії від 18 травня 2020 року № 88 та від 11 червня 2020 року № 103, що визначають Порядок розгляду звернення виборця щодо зміни виборчої адреси та Порядок визначення виборчої адреси виборця, який не має зареєстрованого місця проживання, відділ ведення Державного реєстру виборців пропонує звернутись із заявами щодо визначення виборчої адреси виборця за місцем фактичного проживання.

Для визначення відділом ведення Державного реєстру виборців виборчої адреси за місцем фактичного проживання, виборець може звернутися з відповідною заявою у міжвиборчий період та у перші п’ять днів відповідного виборчого процесу або процесу референдуму – до відділу ведення Реєстру, повноваження якого поширюються на територію, до якої відноситься місце фактичного проживання виборця.

Виборець, якому за його заявою відділом ведення Реєстру буде визначено іншу виборчу адресу, ніж адреса, за якою зареєстровано його місце проживання, може звернутися до відділу ведення Реєстру з новою заявою не раніше ніж через один рік після дати внесення до Реєстру останньої зміни його виборчої адреси.

Звернення в електронній формі можуть бути надіслані виборцем із використанням мережі "Інтернет" за підписом, прирівняним до власноручного підпису відповідно до Закону України "Про електронні довірчі послуги" (кваліфікований електронний підпис).

Звернення в електронній формі створюються шляхом заповнення виборцем форми з використанням відповідного електронного сервісу, розміщеного на офіційному веб-сайті Державного реєстру виборців.

Звернення, надіслані з використанням мережі "Інтернет", повинні містити адресу електронної пошти заявника.Кожен виборець має право (ст.10 ЗУ «Про Державний реєстр виборців»):

1) подавати свої персональні дані до відповідного органу ведення Реєстру;

2) отримувати в установленому порядку інформацію про своє включення (невключення) чи включення (невключення) інших осіб до Реєстру;

3) отримувати інформацію про використання своїх персональних даних для цілей, не передбачених Законом, зокрема про те, кому і з яких підстав надавалася інформація про нього;

4) одержувати на безоплатній основі від відповідного органу ведення Реєстру в доступній формі вичерпну інформацію про свої персональні дані, внесені до Реєстру, в установленому Законом порядку;

5) звертатися в порядку, встановленому Законом, до відповідного органу ведення Реєстру із заявою щодо неправомірного включення (невключення) до Реєстру себе чи інших осіб, запису про себе чи про інших осіб, виправлення недостовірних відомостей Реєстру щодо себе або інших осіб;

6) оскаржувати в установленому законом порядку рішення, дії чи бездіяльність органів Реєстру;

7) захищати будь-якими не забороненими законом способами свої права та законні інтереси у разі їх порушення під час ведення Реєстру.Запрошуємо відвідати офіційний веб-сайт
Центральної виборчої комісії «Державний реєстр виборців» та особистий кабінет виборця


ВИБОРЧИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

Закон України «Про Державний реєстр виборців»

Постанова Центральної виборчої комісії від 02.12.2019 № 1969 «Про Порядок тимчасової зміни місця голосування виборця без зміни його виборчої адреси»

Постанова Центральної виборчої комісії від 18.05.2020 № 88 «Про Порядок розгляду звернення виборця щодо зміни виборчої адреси відповідно до частини третьої статті 8 Закону України «Про Державний реєстр виборців»

Постанова Центральної виборчої комісії від 11.06.2020 № 103 «Про Порядок визначення виборчої адреси виборця, який не має зареєстрованого місця проживання»


 
  • Заява щодо вiдомостей про постiйну нездатнiсть пересуватись самостiйно
  • Заява щодо включення до Державного реєстру виборців
  • Заява щодо внесення змiн до iдентифiкацiйних персональних даних
  • Заява щодо змiни виборчої адреси вiдповiдно до ч.3 статтi 8
  • Заява щодо змiни виборчої адреси
  • Заява щодо тимчасової змiни мiсця голосування


При зверненні до відділу ведення Державного реєстру виборців необхідно
при собі мати паспорт або тимчасове посвідчення громадянина України