Інформація про роботу відділу


 


 

До уваги виборців Довгинцівського району!

Шановні виборці, доводимо до Вашого відома, що Службою  розпорядника Державного реєстру виборців Центральної виборчої комісії на офіційному веб-сайті «Державний реєстр виборців» розроблений та функціонує програмний сервіс «Особистий кабінет виборця».

Запрошуємо всіх бажаючих виборців району перевірити наявність себе у Державному реєстрі виборців. Процедура доволі проста та не потребує багато часу.

В особистому кабінеті виборця Ви можете перевірити інформацію про своє включення (не включення) до Державного реєстру виборців. Для того, щоб перевірити інформацію про включення Вас до Державного реєстру виборців, необхідно у розділі «Перевірка включення» заповнити всі поля у формі запиту з достовірними даними. Запит надходить до Служби розпорядника Державного реєстру виборців для перевірки Вашого включення до Реєстру. Результат Вашого запиту буде відображено протягом кількох хвилин, Ви отримаєте інформацію про наявність Ваших персональних даних у Реєстрі, а також про номер та адресу виборчої дільниці, на якій Ви зможете проголосувати.


 

Державний реєстр виборців - автоматизована інформаційно-телекомунікаційна система, призначена для зберігання та обробки даних, які містять передбачені Законом України “Про Державний реєстр виборців” відомості, створена для забезпечення державного обліку громадян України, які мають право голосу відповідно до статті 70 Конституції України.

22 лютого 2007 року Верховною Радою України було прийнято Закон України “Про Державний реєстр виборців”, який став правовою підставою для створення Державного реєстру виборців.

З метою забезпечення суспільної потреби з обліку виборців на державному рівні 29 вересня 2009 року було введено у постійну (промислову) експлуатацію автоматизовану інформаційно-телекомунікаційну систему “Державний реєстр виборців”. Впроваджені в цій системі технології дозволяють вести обмін даними в режимі реального часу.

З огляду на специфіку Державного реєстру виборців його функціонування відбувається в постійному режимі, як під час виборчих процесів, так і між ними. Державний реєстр виборців функціонує незалежно від строків проведення виборів чи референдумів. Таким чином, він є постійно діючим. Цей принцип ведення Державного реєстру виборців є надзвичайно важливий.

Основними його завданнями є забезпечення державного обліку громадян України, які мають право голосу, а також складання списків виборців для проведення виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад, сільських, селищних, міських голів, всеукраїнських та місцевих референдумів.
 
Співпрацюючи з суб’єктами надання інформації, за допомогою автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи «Державний реєстр виборців» працівники відділу мають змогу виконувати дії щодо обміну даними в базі Реєстру у режимі реального часу.
 
Поновлення бази даних Реєстру здійснюється щомісячно на підставі відомостей, які надаються відділу ведення Державного реєстру виборців до 5 числа кожного місяця суб’єктами надання інформації.

Комплексна система захисту інформації в автоматизованій інформаційно-телекомунікаційній “Державний реєстр виборців” забезпечує повний захист інформації відповідно до вимог нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні.

Державний реєстр виборців забезпечує реалізацію права громадян на доступ до публічної інформації та надає безоплатну первинну правову допомогу, з питань, що віднесені до його компетенції.

Кожен виборець має право:

- подавати свої персональні дані до відповідного органу ведення Реєстру;
- отримувати інформацію про включення (невключення) себе чи інших осіб до Реєстру;
- отримувати інформацію про використання своїх персональних даних, кому і з яких підстав надавалася інформація про нього;
- одержувати на безоплатній основі інформацію про свої персональні дані, які внесені до Реєстру;
- звертатися до відділу з мотивованою заявою щодо неправомірного включення (невключення) до Реєстру себе чи інших осіб або виправлення недостовірних відомостей Реєстру;
- оскаржувати в установленому законом порядку рішення, дії чи бездіяльність органів Реєстру;
- захищати будь-якими не забороненими законом засобами свої права та законні інтереси у разі їх порушення під час ведення Реєстру.
 

Громадяни несуть відповідальність за:

- умисне подання органу ведення Реєстру завідомо недостовірних відомостей або відомостей з метою кратного включення виборця до Реєстру;
- несанкціонований доступ до Реєстру;
- несанкціоноване копіювання, розповсюдження та використання отриманої політичною партією копії бази даних Реєстру чи її частини для цілей, не передбачених Законом України "Про Державний реєстр виборців".
 


До уваги виборців Довгинцівського району!

Відділ ведення Державного реєстру виборців повідомляє, що Ви можете у любий зручний для Вас час використати своє право, перевірити правильність своїх персональних даних у Державному реєстрі виборців та внести зміни до них.
 
Відділ ведення Державного реєстру виборців отримує відомості від управління охорони здоров’я міськвиконкому про постійну нездатність самостійно пересуватися. Така відмітка надає можливість голосувати на дому.
 
Виборець який потребує такої відмітки може особисто подати заяву при наявності медичної довідки (про нездатність самостійно пересуватися) або письмово уповноважити на таке звернення іншу особу. Якщо така відмітка втратила свою актуальність можна зняти (відмовитись) від неї за власною заявою.

При зверненні до відділу ведення Державного реєстру виборців необхідно при собі мати паспорт або тимчасове посвідчення громадянина України.
 

 

Запрошуємо відвідати офіційний веб-сайт
Центральної виборчої комісії “Державний реєстр виборців” та особистий кабінет виборця

 

Закон України "Про Державний реєстр виборців"

Закон України "Про вибори Президента України"

Закон України "Про вибори народних депутатів України"

Закон України "Про місцеві вибори"

 
 

При зверненні до відділу ведення Державного реєстру виборців необхідно при собі мати паспорт або тимчасове посвідчення громадянина України