До уваги суб`єктів господарювання!

Від: 27 вересня 2018

До уваги суб'єктів господарювання!

Згідно ст. 51 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" при удосконаленні існуючих і впровадженні нових технологічних процесів та устаткування, а також в процесі експлуатації об'єктів забезпечується екологічна безпека людей, раціональне використання природних ресурсів, додержання нормативів шкідливих впливів на навколишнє природне середовище. При цьому повинні передбачатися виконання вимог щодо охорони навколишнього природного середовища і здоров'я людей.

Тенденція зростання цін на енергоресурси, подорожчання газу обумовлюють необхідність впровадження заходів з енергозбереження.

Задля заощадження власних коштів та унеможливлення залежності від наявності чи відсутності газу суб’єкти господарювання вишукують шляхи заміщення природного газу альтернативними видами палива і використовують для опалення приміщень котли на твердому паливі.

Закон України "Про охорону атмосферного повітря" (ст.10 та ст.11) вимагає, що експлуатація всіх стаціонарних джерел викидів забруднюючих речовин здійснюється лише після отримання дозволу.

Твердопаливний котел, що використовується для обігріву виробничих та адміністративних приміщень, є джерелом викидів забруднюючих речовин, для експлуатації якого також необхідно отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Вищезазначений дозвіл повинні мати підприємства, установи, організації та громадяни-суб'єкти підприємницької діяльності. Ця норма закону не розповсюджується до громадян, які використовують індивідуальне опалювальне обладнання для власних житлових будинків та квартир.

Згідно з чинним природоохоронним законодавством України для експлуатації твердопаливного котла необхідно:

− розробити матеріали оцінки впливу на навколишнє природне середовище (ст.ст. 26-29, 51 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища", ст. 23 Закону України "Про охорону атмосферного повітря");

− погодити з виконкомом міської ради Заяву про наміри (ст. 23 Закону України "Про охорону атмосферного повітря", ДБН А.2.2-1-2003);

− провести інвентаризацію джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, на підставі якої розробити документи, у яких обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, для отримання дозволу на викиди (ст. 11 Закону України "Про охорону атмосферного повітря", Постанова Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 № 302 "Про затвердження Порядку проведення та оплати робіт, пов’язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців, які отримали такі дозволи");

− звернутися до Департаменту екології та природних ресурсів Дніпропетровської державної обласної адміністрації, за адресою 49010 м. Дніпропетровськ, вул. Лабораторна, 69,

тел. (0562) 46 41 61 та отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря (ст.204 Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища").

Враховуючи вищезазначене, звертаємося до суб'єктів, що проводять господарську діяльність на території міста, здійснювати експлуатацію твердопаливних котлів із дотриманням вимог природоохоронного законодавства України.

Дотримання вимог природоохоронного законодавства України дозволить запобігати шкідливому впливу на стан атмосферного повітря та забезпечить мешканців міста безпечним для здоров'я та життя навколишнім природним середовищем.

При цьому повідомляємо про необхідність сплати екологічного податку при експлуатації зазначених стаціонарних джерел, що справляється з фактичних обсягів викидів у атмосферне повітря, відповідно до вимог розділу VIII Податкового Кодексу України, ст. 10 Закону України «Про охорону атмосферного повітря». У разі порушення вимог податкового та природоохоронного законодавства суб’єкт господарювання несе відповідальність згідно чинного законодавства України.