Порядок відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня»

Від: 27 лютого 2019

Управління праці та соціального захисту населення надає роз’яснення щодо порядку відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня».  

Відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня» призначається та виплачується  відповідно до Порядку відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 2019 р. № 68.

Право на отримання компенсації послуги «муніципальна няня» мають громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які є батьками (усиновлювачами), опікунами дитини до трьох років, які на законних підставах проживають на території України та уклали договір про здійснення догляду за дитиною до трьох років з муніципальною нянею.

Муніципальна няня – будь-яка фізична особа – підприємець (КВЕД 97.00,  КВЕД 88.91) / юридична особа, яка надає послуги з догляду за дітьми (КВЕД 78.20, КВЕД 85.10), крім державних і комунальних закладів дошкільної освіти, та з якою укладено договір про здійснення догляду за дитиною до трьох років.

Договір укладається у письмовій формі між отримувачем послуги «муніципальна няня» та муніципальною нянею.

Компенсація послуги «муніципальна няня» виплачується отримувачу послуги «муніципальна няня» у розмірі прожиткового мінімуму на дітей віком до шести років, встановленого на 1 січня відповідного року, за кожну дитину, яку доглядає муніципальна няня.

На 1 січня 2019 року розмір прожиткового мінімуму на дітей віком до шести років становить 1626,00 грн.

Для отримання компенсації послуги «муніципальна няня» отримувач послуги протягом місяця після укладення договору подає до управління  за місцем свого проживання у паперовій формі такі документи:

- заява про надання компенсації послуги «муніципальна няня»;

- заяву про перерахування коштів для компенсації послуги «муніципальна няня» із зазначенням рахунку в установі банку;

- копію договору між отримувачем послуги «муніципальна няня» та муніципальною нянею;

- документ, що підтверджує витрати на оплату муніципальної няня послуги «муніципальна няня» (чек, розрахункова квитанція, виписка з банківського рахунку).

До заяви додаються копії:

- свідоцтва про народження дитини;

- паспорт отримувача компенсації послуги з даними про прізвище, ім’я та по батькові, дату його видачі та місце реєстрації;

- документ, що посвідчує проживання на території України (для іноземця та особи без громадянства);

- документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу та мають про це відмітку в паспорті) отримувача компенсації послуги «муніципальна няня»;

- рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчого органу міської, районної у місті ради, сільської, селищної ради об’єднаної територіальної громади або суду про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною).

Документи для призначення компенсації  послуги «муніципальна няня» можуть надаватися в електронній формі.

Компенсація послуги «муніципальна няня» призначається на строк здійснення догляду за дитиною до трьох років, визначений у договорі, укладеному між отримувачем послуги «муніципальна няня» та муніципальною нянею.

Виплата компенсації послуги «муніципальна няня» здійснюється щомісяця на підставі поданих отримувачем послуги документів, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні послуги «муніципальна няня».

Виплата раніше призначеної компенсації послуги «муніципальна няня» припиняється у разі:

- коли отримувачем послуги «муніципальна няня» було приховано або навмисно подано недостовірні відомості про здійснення догляду за дитиною до трьох років, які вплинули на призначення вищезазначеної послуги, внаслідок чого були надміру виплачені кошти, - з місяця, в якому виявлено порушення;

- у разі переїзду отримувача послуги «муніципальна няня» до іншої адміністративно-територіальної одиниці і виникнення обставин, що унеможливлюють виплату компенсації, - з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулися зміни;

за заявою отримувача послуги «муніципальна няня» - з місяця, наступного за місяцем її подання.