Створення ОСББ

СТВОЕРННЯ ОБ’ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ

1. Що таке ОСББ та навіщо воно потрібне?

2. Переваги створення ОСББ?

3. Правові засади ОСББ?

4. Етапи створення ОСББ?

І. ЩО ТАКЕ ОСББ ТА НАВІЩО ВОНО ПОТРІБНЕ?

Створення об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (надалі ОСББ) - справа нелегка, але вдячна. В цій частині ви дізнаєтеся про переваги ОСББ як форми управління будинком.

ОСББ - юридична особа, створена власниками квартир та/або нежитлових приміщень багатоквартирного будинку для сприяння використанню їхнього власного майна та управління, утримання і використання спільного майна.

Мета створення - забезпечення і захисту прав співвласників та дотримання їхніх обов'язків, належного утримання та використання спільного майна, забезпечення своєчасного надходження коштів для сплати всіх платежів, передбачених законодавством та статутними документами.

Статус ОСББ. Це юридична особа, яка створюється відповідно до закону, має печатку зі своїм найменуванням та інші необхідні реквізити, а також розрахункові рахунки в установах банку, є неприбутковою організацією і не має на меті одержання прибутку для його розподілу між співвласниками.

Господарче забезпечення діяльності об’єднання може здійснюватися власними силами об’єднання (шляхом самозабезпечення) або шляхом залучення на договірних засадах суб’єктів господарювання. Об'єднання відповідає за своїми зобов'язаннями коштами і майном об'єднання, від свого імені набуває майнові і немайнові права та обов'язки, виступає позивачем та відповідачем у суді.

ІІ. ПЕРЕВАГИ СТВОРЕННЯ ОСББ?

Для власників:

 • мають можливість покращити фізичний стан будинку та умови життя в ньому;
 • мають можливість контролювати якість робіт, які проводяться у будинку;
 • обирають за конкурсом підрядників для покращання умов в будинку та зменшення спільних витрат;
 • стають реальними власниками майна, приміщень загального користування та допоміжних приміщень;
 • мають можливість створити власну управлінську структуру для вирішення проблем утримання будинку та прибудинкової території;
 • розширюються можливості щоденного спілкування мешканців;
 • з’являються реальні важелі впливу на порушників спільних домовленостей;
 • контролюють використання коштів, сплачених за утримання будинку, дотацій та субсидій;
 • беруть безпосередньо участь у ремонті та утриманні будинку;
 • отримують структуру, здатну вирішувати спільні проблеми мешканців конкретного будинку, відстоювати спільні інтереси, зокрема в суді;
 • отримують можливість використовувати трудовий внесок мешканців замість оплати послуг з утримання будинку та прибудинкової території;
 • можуть отримати кредит у банку на проведення ремонту, встановлення лічильників, тощо.

Для органів влади:

 • створюють умови для реалізації прав та свобод громадян у житловій сфері;
 • отримують значне покращання технічного стану житлового фонду;
 • сприяють ринковим відносинам у житлово-комунальній сфері, що, в свою чергу, сприяє підвищенню рівня надання послуг

ІІІ. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ОСББ?

Визначені в Законі України "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку" від 29.11.01 р. № 2866-ІІІ.

Порядок державної реєстрації об’єднання визначає Постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.02 р. № 1521 "Про реалізацію Закону України "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку", Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» .

Власники квартир або нежилих приміщень на загальних зборах мають право вирішувати, хто обслуговуватиме будинок. Можна утримувати свій штат, а саме: голову чи управителя, двірника, слюсаря, бухгалтера (це мінімум працівників, а максимум визначається можливостями та бажаннями мешканців - консьержи, садівники тощо).

Можна укладати угоди з будь-яким підприємством з обслуговування житлового фонду, при цьому самостійно слідкувати за виконанням умов угоди та контролювати витрату коштів.

Господарем будинку з усіма відповідними правами та обов'язками є власники жилих та нежилих приміщень. Вони вирішують, які угоди та з ким їм слід укладати. Жодних вказівок, тим більше тиску „згори" на ОСББ не може бути, оскільки це незалежна організація, що існує коштом мешканців.

IV. ЕТАПИ СТВОРЕННЯ ОСББ

Отже, ви вирішили стати справжнім господарем у власному будинку. У цій частині ви дізнаєтесь, які реальні та послідовні кроки варто зробити. Ви переконаєтеся, що створення ОСББ - це абсолютно реально!

ОСББ може бути утворене в будинку будь-якої форми власності з числа тих, хто приватизував або придбав квартиру, а також власника будинку або його уповноваженої особи, власників жилих приміщень, а також нежилих приміщень. Ініціативу при створені ОСББ мають проявити мешканці.

Крок перший - підготовка

Для початку необхідно утворити ініціативну групу зі створення ОСББ. Така ініціативна група повинна складатися не менш як з трьох власників квартир чи нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку.

Об’єднання може бути створено лише власниками квартир та нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку.

Ініціативній групі варто здійснити низку заходів, а саме:

 • провести роз'яснювальну та ініціативну роботу з мешканцями - мета та завдання створення ОСББ, функції з управління, обґрунтування фінансових засад діяльності, описати технічний стан будинку та довести доцільність створення ОСББ, ознайомити з позитивним досвідом наявних ОСББ;
 • зібрати відомості про приналежність квартир та нежитлових приміщень на підставі даних правовстановлюючих документів, скласти на їх підставі списки співвласників багатоквартирного будинку (бажано запропонувати співвласникам надати копію правовстановлюючих документів);
 • підготувати проект статуту ОСББ;
 • підготувати проведення установчих зборів (проект протоколу установчих зборів, реєстру присутніх на зборах, листка голосування тощо);
 • підшукати кандидатів у правління ОСББ.


Крок другий – установчі збори

Скликає власник будинку або ініціативна група.

Повідомлення. Для цього потрібно оповістити всіх співвласників про проведення установчих зборів. Про проведення установчих зборів необхідно письмово повідомити усім власникам житлових та нежитлових приміщень будинку не менш як за 14 днів до дати проведення. Повідомлення надається кожному власнику під розписку або рекомендованим листом.

Повідомлення про проведення зборів

Повідомлення на дошках оголошень

У повідомленні вказується:

 • з чиєї ініціативи скликаються збори;
 • місце проведення;
 • час проведення;
 • проект порядку денного.

Установчі збори веде голова зборів, який обирається більшістю голосів присутніх власників або їх уповноважених осіб.

У голосуванні беруть участь власники (їх уповноважені особи), які присутні на зборах.

Приклад протоколу зборів

Важливо знати

Статут ОСББ

Складається відповідно до Типового статуту. У статуті має бути визначено:

 • назва і місцезнаходження об'єднання;
 • мета створення, завдання та предмет діяльності об'єднання;
 • статутні органи об'єднання, їхні повноваження та порядок формування;
 • порядок скликання та проведення загальних зборів;
 • періодичність проведення зборів;
 • порядок голосування на зборах та прийняття рішень на них;
 • перелік питань, для вирішення яких потрібна кваліфікована більшість голосів;
 • джерела фінансування, порядок використання майна та коштів об'єднання;
 • порядок прийняття кошторису, створення та використання фондів об'єднання, включаючи резервні, а також порядок оплати спільних витрат;
 • перелік питань, які можуть вирішуватися зборами представників;
 • права і обов'язки співвласників;
 • відповідальність за порушення статуту та рішень статутних органів;
 • порядок внесення змін до статуту;


Увага: Статут може містити також інші положення, що є істотними для діяльності об’єднання та не суперечать вимогам законодавства.

Включення до статуту відомостей про склад співвласників не є обов’язковим.

Крок третій - державна реєстрація ОСББ

Здійснюється у відділі державних реєстраторів юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Криворізького міського управління юстиції. (майдан Праці, 1, м.Кривий Ріг, 50057, ІІ поверх. Консультації здійснюються в кабінеті 1).

Реєстрація ОСББ, назва яких збігається з іншими ОСББ, не допускається, і орган держреєстрації перевіряє, чи немає вже зареєстрованих ОСББ з таким найменуванням. При наявності ОСББ з тотожнім найменуванням, Вам буде надане повідомлення про залишення документів без розгляду, що не перешкоджає Вам усунути недоліки та надати документи для держреєстрації повторно. Щоб така проблема не виникала, ОСББ можуть попередньо порадитися з реєстраційною службою.

 1. ОСББ розташовується за місцем знаходження будинку.
 2. Уповноважена установчими зборами особа (заявник) подає безпосередньо або надсилає рекомендованим листом до органу держреєстрації такі документи:
 3. Протокол установчих зборів об’єднання (р ішення про створення ОСББ приймається шляхом поіменного голосування та оформлюється особистим підписом кожного, хто голосував).
 4. Статут ОСББ у двох примірниках. Статут прошивається, сторінки його нумеруються та підписується особою, яку на це уповноважили установчи збори.
 5. Список членів об’єднання співвласників багатоквартирного будинку .
 6. Реєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи (форма № 1, отримується безпосередньо в місті реєстрації).

 

Відповідальність за достовірність відомостей, наведених у поданих документах, несуть власники приміщень та заявник.

Документи, що подаються до органів держреєстрації, складаються державною мовою, прошиваються та нумеруються.

Реєстраційна картка ОСББ заповнюється заявником та зберігається в органі держреєстрації.

Типовий статут ОСББ

Що має зробити орган реєстрації?

 1. Перевірити наведені у реєстраційній картці відомості, комплектність поданих документів та відповідність їх діючому законодавству. Якщо заявник подав не всі необхідні документи або вони не відповідають вимогам законодавства, повідомити про це заявника і повернути його документи з повідомлення про залишення документів без розгляду обо відмовою в державній реєстрації з вказанням причин. Після врахування зауважень заявник може подати документи повторно.
 2. Після прийняття документів які відповідають чинному законодавству через 3 робочі дні орган державної реєстрації надає представнику ОСББ, який подав документи для державної реєстрації один примірник статуту з відміткою про державну реєстрацію юридичної особи та виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, яка і підтверджує факт державної реєстрації.


Відмова у державній реєстрації або залишення документів без розгляду може бути оскаржена заявником або іншими зацікавленими особами в установленому порядку.

3. Подати у день держреєстрації реєстрації ОСББ відомості з реєстраційної картки про реєстрацію до органів статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування.

Це важливо!

Орган держреєстрації не має права вимагати від заявників подання документів, не передбачених чинним законодавством, і несе відповідальність за зберігання реєстраційної справи.

ОСББ вважається юридичною особою з моменту його державної реєстрації та виготовлення печатки.

Крок четвертий - відкриття рахунку в банку

Після реєстрації ОСББ відкриває рахунок у банку. Для цього надається виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Внески мешканців (квартплата) надходять на цей рахунок та витрачаються виключно на будинок.

Крок п’ятий – укладання угод.

Ви маєте укласти всі необхідні угоди з утримання будинку та прибудинкової території та надання житлово-комунальних послуг.

Крок шостий – управління будинком

Управління багатоквартирним будинком здійснює об’єднання через свої органи управління. За рішенням загальних зборів функції з управління багатоквартирним будинком можуть бути передані (всі або частково) управителю або асоціації.

Об’єднання самостійно визначає порядок управління багатоквартирним будинком та може змінити його у порядку, встановленому цим Законом та статутом об’єднання.