Відділ бухгалтерського обліку

Гога Олена Всеволодівна

Посада: завідувач відділу бухгалтерського обліку

Дні та часи прийому громадян:

Пн (800–1630) перерва (1230–1300)
Вт (800–1630) перерва (1230–1300)
Ср (800–1630) перерва (1230–1300)
Чт (800–1630) перерва (1230–1300)
Пт (800–1630) перерва (1230–1300)

Адреса: вул. Дніпровське шосе, 11

Кабінет: 206

Електронна пошта (email): dlg_buh@i.ua

 

Повноваження за розподілом посадових обов’язків

1. Забезпечує дотримання встановлених єдиних методологічних основ бухгалтерського обліку, складає та надає в установлений термін фінансову звітність.
2. Здійснює контроль за ефективним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів.
3. Організовує контроль за цільовим використанням бюджетних коштів.
4. Забезпечує раціональну організацію обліку та звітності.
5. Здійснює нарахування заробітної плати працівникам виконкому районної в місті ради.
6. Вживає заходи по недопущенню незаконних витрат грошових ресурсів та товарно – матеріальних цінностей, порушень фінансового та господарчого законодавства.
7. Бере участь в проведенні економічного аналізу фінансово-господарської діяльності по даних бухгалтерського обліку та звітності.
8. Розглядає звернення громадян, надає роз’яснення з питань, що належать до компетенції відділу.
9. Складає баланс установи.
10. Складає місячні, квартальні та річні звіти.
11. Здійснює разом з іншими структурними підрозділами контроль за виконанням Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про боротьбу з корупцією».
12. Проводить роботу щодо забезпечення суворого дотримання штатної, фінансової та касової дисципліни, кошторисів адміністративно – господарчих витрат, збереження бухгалтерських документів.
13. Дотримується законодавчих положень при складанні звітів до Державного Казначейства в м. Кривому Розі та Податкової інспекції.
14. Забезпечує на підставі даних первинних документів і бухгалтерських записів своєчасне складання бухгалтерської та податкової звітності та надає її в установленому порядку відповідним органам.
15. Надає методичну допомогу структурним підрозділам виконкому з питань бухгалтерського обліку, контролю, звітності та економічного аналізу.
16. Здійснює контроль за дотриманням порядку оформлення первинних бухгалтерських документів, розрахунків та платіжних доручень, витрачанням фонду оплати праці, проведенням інвентаризації товарно-матеріальних цінностей та грошових ресурсів.
17. Організовує контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку.
18. Організовує роботу з документами у відповідності з чинним законодавством, забезпечує комплектування та ведення архівних справ у відділі.
19. Забезпечує впровадження і функціонування системи управління якістю муніципальних послуг у відділі.
20. Вносить пропозиції щодо проведення стажування та організовує вчасну підготовку документів та проведення стажування у відділі.
21. Проводить роботу з резервом кадрів, а також здійснює організаційно-методичне керівництво формуванням кадрового резерву в відділі та контролює виконання особистих річних планів.
22. Виконує інші доручення керівників виконкому.