Відділ ведення Державного реєстру виборців

Політіко Костянтин Михайлович

Посада: завідувач відділу ведення Державного реєстру виборців

Телефон: 470-10-93, 470-10-92

Дні та часи прийому громадян:

Пн (800–1630) перерва (1230–1300)
Вт (800–1630) перерва (1230–1300)
Ср (800–1630) перерва (1230–1300)
Чт (800–1630) перерва (1230–1300)
Пт (800–1630) перерва (1230–1300)

Адреса: вул. Дніпровське шосе, 11

Кабінет: 203

Електронна пошта (email): dovg_drv@dlgr.gov.ua

 

Завдання та обов’язки

 1. Забезпечує здійснення заходів щодо ведення Державного реєстру виборців (далі - Реєстр), складання та уточнення списків виборців Довгинцівського району на виборчих дільницях для проведення виборів Президента України, народних депутатів України, місцевих рад, міського голови, всеукраїнських та місцевих референдумів.
2. Розподіляє обов’язки працівників відділу та контролює їх виконання.
3. Здійснює підготовку посадових інструкцій працівників відділу.
4. Забезпечує підвищення кваліфікації та професійного рівня працівників.
5. Проводить роботу з резервом кадрів, а також здійснює формування кадрового резерву у відділі і контролює виконання особових річних планів підготовки кадрового резерву.
6. Вносить пропозиції щодо проведення стажування у відділі та організації вчасної підготовки документів та проведення стажування у відділі.
7. Забезпечує в установленому законом порядку представництво інтересів відділу в судах.
8. Видає накази у випадку та в порядку, визначеному Законом України «Про Державний реєстр виборців», організує та контролює їх виконання.
9. Забезпечує в межах своїх повноважень зберігання та захист інформації з обмеженим доступом, відповідно до законодавства.
10  Виконує функції адміністратора безпеки органу ведення Державного реєстру виборців відповідно до вимог Інструкції адміністратора безпеки органу ведення Державного реєстру виборців, координує свою роботу з відділом комплексної системи захисту інформації Реєстру Служби розпорядника Державного реєстру виборців.
11. Забезпечує виконання нормативних, методичних та інструктивних документів щодо створення та функціонування комплексної системи захисту інформації Державного реєстру виборців на рівні органу ведення Державного реєстру виборців.
12. Здійснює контроль за функціонуванням компонентів комплексної системи захисту інформації в автоматизованій інформаційно-телекомунікаційній системі «Державний реєстр виборців».
13. Вносить в установленому порядку пропозиції щодо фінансового забезпечення роботи відділу з ведення Реєстру.
14. Здійснює налаштування та супроводження програмного і технічного забезпечення Реєстру.
15. Підписує документи у порядку, визначеному Законом України «Про Державний реєстр виборців», що скріплюються печаткою відділу.
16. Вносить в установленому порядку пропозиції стосовно притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні Закону України «Про Державний реєстр виборців».
17. Вносить пропозиції голові районної в місті ради щодо:
- прийняття і звільнення працівників відділу;
- присвоєння посадовим особам відділу чергових рангів;
- заохочення працівників відділу за результатами роботи;
- установлення розміру надбавок працівникам відділу;
- застосування стягнень за порушення трудової дисципліни до працівників відділу;
18. Самостійно вирішує всі питання діяльності відділу в межах компетенції, яка визначена рішеннями районної в місті ради та її виконкому.
19. Надає в установленому Законом порядку статистичну інформацію про кількісні характеристики виборчого корпусу на підставі відомостей Реєстру.
20. Розглядає запити та звернення виборців, а також звернення політичних партій у порядку, встановленому Законом України «Про Державний реєстр виборців».
21. Здійснює контроль за перевіркою некоректних відомостей Реєстру, виявлених розпорядником Реєстру.
22. Контролює розсил повідомлень на виборчу адресу виборців та ведення обліку таких повідомлень.
23. Веде облік усіх дій щодо зміни бази даних Реєстру в порядку та за формою, встановленими розпорядником Реєстру.
24. Здійснює заходи щодо формування подання до Центральної виборчої комісії щодо виборчих дільниць, які існують на постійній основі.
25. Здійснює контроль за складанням, уточненням та виготовленням списків виборців і іменних запрошень, відповідно до законодавства, у разі призначення виборів та референдумів.
26. Забезпечує передачу до Центральної виборчої комісії зміст рішень та повідомлення виборчих комісій у передбачених законодавством випадках.
27. Контролює отримання від дільничних виборчих комісій відомості про зміни, внесені ними до уточнених списків виборців, для опрацювання в установленому Законом порядку.
28. Здійснює контроль за веденням діловодства та наданням у визначеному порядку інформації на виконання документів, що надійшли з органів державної влади, на електронних та паперових носіях.
29. Забезпечує дотримання працівниками відділу Законів України з питань служби в органах місцевого самоврядування та антикорупційного законодавства.
30. Організовує роботу з документами у відповідності з чинним законодавством, забезпечує комплектування архіву та ведення архівних справ у відділі.
31. Надає необхідну інформацію на запит суду стосовно уточнення відомостей про виборця у зв’язку з розглядом адміністративної справи щодо уточнення списку виборців.
32. Забезпечує функціонування у відділі ДСТУ ISO9001:2009 «Системи управління якістю. Вимоги» та ДСТУ ISO/IEC 27001:2010 «Інформаційні технології. Методи захисту системи управління інформаційною безпекою. Вимоги».
33. Виконує функції оператора автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи Державного реєстру виборців.
34.Забезпечує реалізації права громадян на доступ до публічної інформації та надає безоплатної первинної правової допомоги, з питань, що віднесені до компетенції відділу.
35. Здійснює контроль за дотриманням вимог законів України “Про доступ до публічної інформації”, “Про інформацію”, “Про захист персональних даних”.
36. Організовує роботу, пов’язану з захистом персональних даних, здійснює прийом інформаційних запитів, їх аналіз та надання відповіді.
37. Забезпечує підтримку інформаційних ресурсів на сайті “Криворізький ресурсний центр” та сайті виконкому районної в місті ради.
38. Інформує громадян про діяльність відділу через засоби масової інформації, на сходах громадян та інформаційних зустрічах.
39. Виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та положенням про відділ.