Відділ з питань культури

Калюжна Наталя Маркіянівна

Посада: Завідувач відділу з питань культури

Дні та часи прийому громадян:

Ср (800–1630) перерва (1230–1300)

Адреса: вул. Дніпровське шосе, 11

Кабінет: 201

Електронна пошта (email): culture@dlgr.gov.ua
 
 

 

Відділ з питань культури у своїй діяльності керується:

- Конституцією України;

- Законами  України ‹‹Про місцеве самоврядування››, ‹‹Про службу в органах місцевого самоврядування››, ‹‹Про державну службу››, ‹‹Про захист суспільної моралі››;

- Антикорупційним  законодавством,

- Указами Президента України, постановами Верховної Ради України;

- постановами Кабінету Міністрів України;

- нормативними документами Міністерства культури і туризму.

      Відділ систематично ознайомлюється з рішеннями міської та районної рад, їх виконкомів, розпорядженнями міського голови та голови районної в місті ради, що входять до компетенції відділу.

Відділ з питань культури

відповідно до покладених на нього завдань:

 - Організовує проведення районних заходів культурно-просвітницького, культурно-мистецького напрямків, масових заходів з нагоди державних, професійних свят і знаменних подій.

- Бере  участь у розробці Програм соціально-економічного та культурного розвитку району, Паспорту району, бюджетної програми реалізації заходів на розвиток культури і проведення культурно-масових заходів у Довгинцівському районі та контролює виконання Програми соціально-економічного культурного розвитку району і бюджетної програми;  розробляє розрахункові показники для складання бюджету на розвиток культури на наступний рік.

- Готує в межах своєї компетенції відповідні розпорядження, рішення, надає для розгляду на сесіях районної в місті ради та засіданнях виконкому, контролює їх виконання.

- Забезпечує здійснення у визначеному порядку надання інформації на виконання документів, які надійшли з вищих органів.

- Забезпечує впровадження і функціонування системи управління якістю муніципальних послуг у виконкомі районної в місті ради.

- Координує і направляє роботу бібліотек району та музичної школи на естетичне виховання підростаючого покоління.

- Створює умови для розвитку культури, сприяє відродженню осередків традиційної народної творчості, національно-культурних традицій населення, художніх промислів і ремесел. Сприяє роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, асоціацій, інших громадських організацій, які діють у сфері культури.

- Сприяє розвитку театрального, хореографічного, образотворчого та інших жанрів мистецтв, художньої самодіяльності в організаціях та установах району.

- Здійснює  контроль за  діяльністю закладів,   установ,  організацій,  засобів масової інформації, суб’єктів  господарювання, пов’язаних з  проведенням видовищних заходів, видавництвом, тиражуванням, розповсюдженням  фото-, відео-, кіно- і  друкованої  продукції,  з  метою попередження пропаганди насильства, жорстокості,  сексуальної  розпусти, наркоманії,  токсикоманії,   алкоголізму, тютюнопаління та  інших шкідливих звичок  серед   молоді  і   неповнолітніх.

- Сприяє здійсненню охорони, реставрації, використання пам'яток історії, культури, паркових комплексів, розташованих у районі. Вносить пропозиції до відповідних органів щодо оголошення об'єктів, що мають історичну, культурну цінність, пам'ятками історії або культури, які охороняються законом.

- Веде облік і здійснює контроль за роботою об’єктів бізнесу у сфері культури і туризму. Вживає заходи щодо проведення їх діяльності згідно з вимогами чинного законодавства.

- Здійснює облік і звітність роботи відділу з питань культури.

- Здійснює в установленому порядку інформаційно-пропагандистську  діяльність щодо роботи виконкому районної в місті ради,  закладів культури.