Відділ з правових питань

Таборовець Наталія Василівна

Посада: завідувач відділу з правових питань

Дні та часи прийому громадян:

Пн (800–1630) перерва (1230–1300)
Вт (800–1630) перерва (1230–1300)
Ср (800–1630) перерва (1230–1300)
Чт (800–1630) перерва (1230–1300)
Пт (800–1630) перерва (1230–1300)

Адреса: вул. Дніпровське шосе, 11

Кабінет: 202

Електронна пошта (email): law@dlgr.gov.ua

 

Про відділ

Відділ з правових питань у своїй діяльності відділ керується Конституцією України, Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про державну службу", "Про засади запобігання та протидії корупції в Україні»", іншими законами, постановами Верховної Ради України, рішеннями районної в місті рад та її виконкому розпорядженнями голови районної в місті ради, а в межах делегованих повноважень – постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування регламентом районної в місті ради та її виконкому, ДСТУ ISO9001-2009, Настановою з якості виконкому районної в місті ради, Загальними правилами поведінки державного службовця.

Основні завдання відділу з правових питань:

1.Організація та участь у забезпеченні реалізації державної правової політики районною в місті радою та ії виконавчим комітетом.

2.Організація правової роботи у виконкомі районної в місті ради, спрямованої на правильне застосування законів, неухильне додержання та запобігання порушенням вимог нормативно-правових актів, актів органів місцевого самоврядування посадовими особами виконкому районної в місті ради під час виконання покладених на них зобов’язань та обов’язків.

Відділ з правових питань відповідно до покладених на нього завдань:

1.Надає юридичну допомогу структурним підрозділам виконкому при підготовці проектів рішень виконкому районної в місті ради, проектів рішень районної в місті ради, розпоряджень голови районної в місті ради.

2.Забезпечує законність рішень районної в місті ради, її виконкому, розпоряджень голови ради. Погоджує проекти рішень та розпоряджень згідно з регламентами ради і виконкому районної в місті ради.

3.Надає правову допомогу депутатам районної в місті ради з питань, які стосуються депутатської діяльності.

4.Розглядає скарги, листи і пропозиції громадян щодо законності рішень та дій районної в місті ради, її виконавчого комітету, веде прийом громадян.

5.Бере участь у розгляді скарг та заяв громадян за окремим дорученням керівництва виконкому районної в місті ради.

6.Надає правову допомогу та бере участь, за необхідністю, у роботі комісій при виконкомі районної в місті ради.

7.Проводить претензійну і позовну роботу, представляє у встановленому порядку інтереси виконкому районної в місті ради в судах, інших органах під час розгляду правових питань і спорів, бере участь у судових засіданнях районних судів м.Кривого Рогу, в яких стороною є Криворізька міська рада та її виконком, з питань:

-встановлення факту родинних відносин та визнання права власності на житлову площу;

-спорів щодо меж земельних ділянок, переданих у приватну власність громадянам, та додержання громадських правил добросусідства;

-виділення частки у спільному майні;

-визнання права власності на квартиру, домоволодіння (або частину) у порядку спадкування;

-подовження строку для прийняття спадкового майна;

-виникнення права власності на самочинно збудовані господарські споруди та прибудови до існуючих житлових будинків в індивідуально-житловій забудові;

-визнання права власності на самочинно прибудовані балкони і лоджії;

-права власності на паї в гаражних кооперативах;

-визнання права власності на земельні ділянки в порядку спадкування; -визнання членом родини членом наймача та права на житлову площу; -установлення фактів, що мають юридичне значення.

8.Організує і проводить роботу щодо підвищення рівня правових знань працівників виконкому районної в місті ради, доводить до відома посадових осіб виконкому про зміни в діючому законодавстві, роз’яснює існуючу практику його застосування; надає консультації з правових питань.

9.Організує роботу адміністративної комісії відповідно до чинного законодавства.

Адміністративна комісія при виконкомі районної в місті ради

Відповідно до ст.215 Кодексу України про адміністративні правопорушення Адмiнiстративнi комiсiї утворюються вiдповiдними органами мiсцевого самоврядування у складi голови, заступника голови, вiдповiдального секретаря, а також членiв комiсiї. Адмiнiстративнi комiсiї при виконавчих комiтетах районних у мiстах рад утворюються у разi надання районнiй у мiстi радi та її виконавчому комiтету вiдповiдних повноважень міською радою.

Рішенням Криворізької міської ради від 30.03.2011 №259 «Про обсяг і межі повноважень районних у місті рад та їх виконавчих органів» виконкомам районних у місті рад делеговано повноваження щодо утворення адміністративних комісій та надання повноважень посадовим особам складати протоколи про адміністративні правопорушення.

Рішенням виконкому Довгинцівської районної в місті ради від 15.12.2010 №695 затверджено склад та Положення про адміністративну комісію при виконкомі районної в місті ради.

Рішенням виконкому Довгинцівської районної в місті ради від 15.12.2010 №696 надані повноваження посадовим особам щодо складання протоколів про адміністративні правопорушення.

Засідання адміністративної комісії при виконкомі Довгинцівської районної в місті ради проходять щочетверга о 15.00 у каб. № 304 приміщення виконкому.

Адміністративна комісія при виконкомі районної в місті ради розглядає протоколи про адміністративні правопорушення за статтями КпАП:

Стаття 103-1. Порушення правил користування енергiєю чи газом Самовiльне використання з корисливою метою електричної та теплової енергiї без приладiв облiку (якщо використання приладiв облiку обов'язкове) або внаслiдок умисного пошкодження приладiв облiку чи у будь-який iнший спосiб, а так само iншi порушення правил користування електричною або тепловою енергiєю, а також самовiльне використання з корисливою метою газу, порушення правил користування газом у побутi, що не завдало значної шкоди, - тягнуть за собою попередження або накладення штрафу на громадян вiд одного до п'яти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян i попередження або накладення штрафу на посадових осiб - вiд трьох до восьми неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Стаття 103-2. Пошкодження газопроводiв при провадженнi робiт Пошкодження газопроводiв (крiм магiстральних) та їх устаткування при провадженнi робiт - тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян вiд одного до трьох неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян i попередження або накладення штрафу на посадових осiб - вiд трьох до семи неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Стаття 150. Порушення правил користування жилими будинками i жилими примiщеннями Порушення правил користування жилими примiщеннями, санiтарного утримання мiсць загального користування, сходових клiток, лiфтiв, пiд'їздiв, придомових територiй, порушення правил експлуатацiї жилих будинкiв, жилих примiщень та iнженерного обладнання, безгосподарне їх утримання, а також самовiльне переобладнання та перепланування жилих будинкiв i жилих примiщень, використання їх не за призначенням, псування жилих будинкiв, жилих примiщень, їх обладнання та об'єктiв благоустрою - тягнуть за собою попередження або накладення штрафу на громадян вiд одного до трьох неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян i попередження або накладення штрафу на посадових осiб - вiд трьох до семи неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Стаття 151. Самоправне зайняття жилого примiщення Самоправне зайняття жилого примiщення у будинках державного або громадського житлового фонду чи фонду житлово-будiвельних кооперативiв - тягне за собою накладення штрафу вiд п'яти до десяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Стаття 152. Порушення державних стандартiв, норм i правил у сферi благоустрою населених пунктiв, правил благоустрою територiй населених пунктiв Порушення державних стандартiв, норм i правил у сферi благоустрою населених пунктiв, правил благоустрою територiй населених пунктiв - тягнуть за собою накладення штрафу на громадян вiд двадцяти до вiсiмдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян i на посадових осiб, громадян - суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi - вiд п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Стаття 153. Знищення або пошкодження зелених насаджень або iнших об'єктiв озеленення населених пунктiв Знищення або пошкодження зелених насаджень, окремих дерев, чагарникiв, газонiв, квiтникiв та iнших об'єктiв озеленення в населених пунктах, невжиття заходiв для їх охорони, а також самовiльне перенесення в iншi мiсця пiд час забудови окремих дiлянок, зайнятих об'єктами озеленення, - тягнуть за собою накладення штрафу на громадян вiд одного до трьох неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян i на посадових осiб - вiд трьох до семи неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян

ч. 1 статті 154 - Порушення правил тримання собак i котiв Тримання собак i котiв у мiсцях, де це заборонено вiдповiдними правилами, чи понад установлену кiлькiсть, чи незареєстрованих собак, або приведення в громадськi мiсця, або вигулювання собак без повiдкiв i намордникiв (крiм собак, у реєстрацiйних свiдоцтвах на яких зроблено спецiальну вiдмiтку) чи в невiдведених для цього мiсцях - тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян вiд одного до трьох неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян i попередження або накладення штрафу на посадових осiб - вiд трьох до п'яти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян. Тi самi дiї, що спричинили заподiяння шкоди здоров'ю людей або їх майну, а так само повторне протягом року вчинення порушення з числа передбачених частиною першою цiєї статтi - тягнуть за собою накладення штрафу на громадян вiд трьох до п'яти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з конфiскацiєю тварин i на посадових осiб - вiд чотирьох до семи неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Стаття 155. Порушення правил торгiвлi i надання послуг працiвниками торгiвлi, громадського харчування та сфери послуг, громадянами, якi займаються пiдприємницькою дiяльнiстю Порушення правил торгiвлi, виконання робiт i надання послуг працiвниками торгiвлi, громадського харчування та сфери послуг, громадянами, якi займаються пiдприємницькою дiяльнiстю, - тягне за собою накладення штрафу вiд одного до десяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян. Продаж товарiв зi складiв, баз, пiдсобних примiщень пiдприємств (органiзацiй) державної торгiвлi (громадського харчування, сфери послуг) i споживчої кооперацiї на порушення встановлених правил, а так само приховування товарiв вiд покупцiв, вчинене працiвниками пiдприємств (органiзацiй) державної торгiвлi (громадського харчування та сфери послуг) i споживчої кооперацiї, якi не є посадовими особами, - тягне за собою накладення штрафу вiд одного до чотирнадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян. Дiї, передбаченi частинами першою та другою цiєї статтi, вчиненi особою , яку протягом року було пiддано адмiнiстративному стягненню за такi ж порушення, - тягнуть за собою накладення штрафу вiд п'яти до двадцяти семи неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Стаття 156. Порушення правил торгiвлi пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями i тютюновими виробами Роздрiбна або оптова, включаючи iмпорт або експорт, торгiвля спиртом етиловим, коньячним або плодовим або роздрiбна торгiвля алкогольними напоями чи тютюновими виробами без наявностi лiцензiї або без марок акцизного збору чи з пiдробленими марками цього збору - тягне за собою накладення штрафу вiд п'ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з конфiскацiєю предметiв торгiвлi та виручки, одержаної вiд продажу предметiв торгiвлi. Порушення працiвником пiдприємства (органiзацiї) торгiвлi або громадського харчування правил торгiвлi пивом (крiм безалкогольного), алкогольними, слабоалкогольними напоями i тютюновими виробами, а саме: торгiвля пивом (крiм безалкогольного), алкогольними, слабоалкогольними напоями або тютюновими виробами в примiщеннях або на територiях, заборонених законом, або в iнших мiсцях, визначених рiшенням вiдповiдного органу мiсцевого самоврядування, як таких, де роздрiбна торгiвля пивом (крiм безалкогольного), алкогольними, слабоалкогольними напоями або тютюновими виробами заборонена, а так само торгiвля пивом (крiм безалкогольного), алкогольними, слабоалкогольними напоями або тютюновими виробами через торговi автомати чи неповнолiтнiми особами, а також продаж пива (крiм безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв або тютюнових виробiв особi, яка не досягла 18 рокiв, або продаж тютюнових виробiв в упаковках, що мiстять менш як 20 сигарет або цигарок, чи поштучно (крiм сигар), - тягне за собою накладення штрафу вiд тридцяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян. Торгiвля пивом (крiм безалкогольного), алкогольними, слабоалкогольними напоями або тютюновими виробами з рук, - тягне за собою накладення штрафу вiд тридцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з конфiскацiєю предметiв торгiвлi. Дiї, передбаченi частиною першою чи третьою цiєї статтi, вчиненi особою, яку протягом року було пiддано адмiнiстративному стягненню за такi ж порушення, - тягнуть за собою накладення штрафу вiд ста п'ятдесяти до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з конфiскацiєю предметiв торгiвлi.

Стаття 159. Порушення правил торгiвлi на ринках Порушення правил торгiвлi на ринках - тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян вiд одного до трьох неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян i попередження або накладення штрафу на посадових осiб - вiд трьох до семи неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Стаття 183. Завiдомо неправдивий виклик спецiальних служб Завiдомо неправдивий виклик пожежної охорони, мiлiцiї, швидкої медичної допомоги або аварiйних служб - тягне за собою накладення штрафу вiд трьох до семи неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.