Загальний відділ

 

Солодовнік Олена Вікторівна

Посада: завідувач загального відділу

Телефон: 470-10-95

Дні та часи прийому громадян: 

Пн (800–1630) перерва (1230–1300)
Вт (800–1630) перерва (1230–1300)
Ср (800–1630) перерва (1230–1300)
Чт (800–1630) перерва (1230–1300)
Пт (800–1630) перерва (1230–1300)

Адреса: вул. Дніпровське шосе, 11

Кабінет: 207, 209

Електронна пошта (email): dlgr@dlgr.gov.ua

 

Повноваження за розподілом посадових обов’язків

1. Здійснює керівництво роботою відділу, розподіляє обов'язки між працівниками та контролює їх виконання, формує кадровий резерв на працівників відділу.
2. Забезпечує організацію діловодства районної в місті ради та її виконкому згідно з Інструкцією з діловодства та Регламентами районної в місті ради та її виконкому.
3. Забезпечує контроль дотримання правил діловодства та установленого порядку оформлення паперів, надання методичної та практичної допомоги структурним підрозділам під час підготовки проектів рішень, розпоряджень, листів та інших документів районної в місті ради та її виконкому.
4. Забезпечує контроль організації діловодства та системи документообігу на підприємствах, в організаціях, установах кому-нальної власності.
5. Бере участь у підготовці та проведенні, забезпечує запис стенограм, складання протоколів, опрацювання матеріалів сесій район-ної в місті ради.
6. Здійснює організацію проведення, складання протоколів, опрацювання матеріалів засідань виконавчого комітету районної в місті ради.
7. Організовує тиражування і друкування службових документів державною мовою, своєчасну розсилку їх відповідним структурним підрозділам, підприємствам, установам, зацікавленим особам та громадянам, доведення до відома відповідальних працівників змісту контрольних документів та резолюцій.
8. Згідно з чинним законодавством видає завірені копії, довідки, витяги із документів районної в місті ради та її виконкому.
9. Контролює прийом, реєстрацію та передачу за призначенням вхідної кореспонденції, реєстрацію та розсилку вихідної кореспонденції, а також внутрішній документообіг районної в місті ради та її виконавчого комітету.
10. Забезпечує прийом-передачу інформації засобами електронної пошти та мережі ІNTERNET, реєстрацію та облік отриманих та відправлених документів.
11. Забезпечує облік та контроль виконання актів вищих органів влади, рішень районної в місті ради та її виконкому, розпоряджень голови районної в місті ради, резолюцій керівництва, інших контрольних документів, інформує керівництво про хід їх виконання.
12. Згідно з чинним законодавством готує проекти рішень районної в місті ради та її виконавчого комітету, розпоряджень голови районної в місті ради щодо:
- положення про виконавчий комітет;
- регламенту виконавчого комітету;
- організації роботи зі зверненнями громадян;
- організації роботи поточного архіву та експертної комісії виконав-чого комітету;
- виконавської дисципліни та зняття з контролю виконаних документів.
13. Аналізує стан виконавчої дисципліни у структурних підрозділах виконкому районної в місті ради.
14. Здійснює облік та зберігання закінчених діловодством справ (рішень районної в місті ради, її виконавчого комітету та розпоряджень голови районної в місті ради), готує їх до передачі в міський архів, комплектує архів виконкому районної в місті ради.
15. Відповідно до нормативних документів, організовує роботу поточного архіву, складання зведеної номенклатури справ виконавчого комітету, забезпечує контроль за правильністю формування, оформлення та зберігання справ у структурних підрозділах виконкому, підготовкою справ до здачі у міський архів.
16. Контролює облік фірмових бланків районної в місті ради та виконавчого комітету, печаток, штампів, документів з грифом "Для службового користування", умови їх зберігання і використання за призначенням.
17. Контролює організацію проведення особистого прийому громадян керівництвом районної в місті ради та виконавчого комітету, своєчасний розгляд та виконання письмових звернень та тих, що надійшли на "пряму лінію" голови районної в місті ради, дотримання вимог законодавства щодо розгляду звернень громадян у виконкомі райради, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм власності, розташованих на території району.
18.Забезпечує ведення обліку звернень громадян, своєчасну їх передачу на розгляд посадовим особам та установам, підготовку узагальнюючих та аналітичних матеріалів щодо стану цієї роботи. Забезпечує своєчасне повідомлення громадян про результати розгляду їх звернень.
19.Забезпечує щомісячну, щоквартальну, щорічну підготовку аналітичних матеріалів, складання довідок, класифікаторів, інформацій, звітів згідно з напрямками роботи відділу.
20. Складає графіки чергування відповідальних працівників у виконкомі районної в місті ради у вихідні та святкові дні.
21. Забезпечує виготовлення та облік грамот виконкому районної в місті ради, бланків районної в місті ради та виконкому, розпоряджень голови ради, посвідчень тощо.
22. Здійснює реєстрацію та облік розпоряджень голови районної в місті ради.
23. Веде та оформлює протоколи апаратних нарад голови районної в місті ради з керівниками структурних підрозділів та виконавчих органів району.
24. Надає методичну допомогу структурним підрозділам щодо підготовки, прийняття, відстеження результативності та перегляду регуляторних актів.
25.Забезпечує дотримання працівниками відділу законів України з питань служби в органах місцевого самоврядування та боротьби з корупцією.
26. Забезпечує впровадження і функціонування системи управління якістю муніципальних послуг у відділі
27. Забезпечує здійснення у визначеному порядку надання інформації на виконання документів, які надійшли з вищих органів влади в електронному вигляді та на паперових носіях, з питань, які належать до компетенції загального відділу.
28.Виконує інші доручення керівництва.