Захист прав споживачів

 


Поради споживачам
Про вимогу щодо видачі розрахункових документів

Шановні споживачі, при придбанні продукції (товарів, робіт, послуг) вимагайте у продавців товарів та надавачів послуг розрахунковий документ (касовий чек, розрахункову квитанцію).

Розрахунковий документ дає можливість відстояти споживчі права у разі придбання товару неналежної якості, у разі порушення умов договору про виконання робіт (надання послуг), у разі укладення договору на відстані, оскільки нормами законодавства передбачено, що вимоги споживача розглядаються після пред’явлення споживачем розрахункового документа, а щодо товарів, на які встановлено гарантійний строк, - технічного паспорта чи іншого документа, що його замінює, із зазначенням найменування та місцезнаходження продавця, найменування продукції та її кількості, вартості, дати продажу.

Форму та зміст розрахункових документів визначено Наказом Міністерства фінансів України від 21.01.2016 № 13 «Про затвердження Положення про форму та зміст розрахункових документі, Порядку подання звітності, пов’язаної із використанням книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок), форми № ЗВР-1 Звіту про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок)». Установлені в Положенні вимоги до змісту розрахункових документів визначають обов’язкові реквізити розрахункових документів.

Розрахункова квитанція складається з двох частин - корінця та відривної частини.

Відривна частина розрахункової квитанції повинна містити обов'язкові реквізити:

• напис «РОЗРАХУНКОВА КВИТАНЦІЯ»;

• серію (чотири літери) та номер (шість цифр);

• найменування суб’єкта господарювання;

• адреса об’єкта;

• індивідуальний податковий номер платника ПДВ.

Рядки для записування даних про товар (послугу) або про операцію виплати:

• назва товару (послуги);

• вартість одиниці виміру товару;

• напис «Розрахунок провів», рядок для підпису особи, яка здійснює розрахунки;

• дату (день, місяць, рік) проведення розрахунків.До уваги споживачів!

 Роз’яснення про гарантійні зобов'язання виробника на побутову техніку
та додаткове сервісне обслуговування

Під гарантійними зобов'язаннями розуміється безкоштовний ремонт техніки протягом встановленого для неї на момент продажу гарантійного терміну і при обов'язковому дотриманні покупцем умов експлуатації, збереження і транспортування, зазначених у відповідних вимогах фірми-виробника.

Виробник (виконавець) забезпечує належну роботи (застосування, використання) продукції, в тому числі комплектуючих виробів, протягом гарантійного строку, встановленого нормативно-правовими актами, нормативними документами чи договором.

Гарантійний строк на комплектуючі вироби повинен бути не менший, ніж гарантійний строк на основний виріб, якщо інше не передбачено нормативно-правовими актами, нормативними документами чи договором.

Початок гарантійного строку зазначається в паспорті на продукцію або на етикетці чи в будь-якому іншому документі, що додається до продукції. У разі продажу товарів за зразками, поштою, а також у випадках, коли час укладення договору купівлі-продажу і час передачі товару споживачеві не збігаються, гарантійний строк обчислюється починаючи від дня передачі товару споживачеві, а якщо товар потребує спеціальної установки (підключення) чи складення - від дня їх здійснення, а якщо день передачі, установки (підключення) чи складення товару, а також передачі нерухомого майна встановити неможливо або якщо майно перебувало у споживача до укладення договору купівлі-продажу, - від дня укладення договору купівлі-продажу.

Гарантійний ремонт здійснюється зазначеною у відповідному документі (паспорті, інструкції по експлуатації, гарантійному талоні тощо) уповноваженою сервісною організацією на підставі правильно і повністю заповненого гарантійного талона.

УВАГА: при придбанні товару переконайтеся у тому, що гарантійний талон заповнений правильно. Для проведення гарантійного ремонту пред'являйте оригінал гарантійного талону. У разі відсутності цього документу гарантія не матиме сили.

Додаткове сервісне обслуговування – це обслуговування побутового приладу поза гарантією, і передбачає додаткову діагностику, транспортування для полагодження, ремонт окремими спеціально створеними для цього підприємствами.

УВАГА: покупець має бути вільним у виборі таких додаткових послуг, чи відповідають вони його дійсним інтересам та бажанням. Примушування або ненадання інформації щодо договору на додаткове обслуговування є неприпустимим.Про правомірність вимоги паспортних даних у разі повернення непродовольчого товару

Відповідно до розділу ІІІ пункту 8 Порядку реєстрації та застосу-вання реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації розрахункових операцій за товари (послуги), затвердженого Наказом Міністерства Доходів і зборів України від 28.08.2013 № 417 «Про затвердження нормативно-правових актів щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахункових операцій» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 вересня 2013 року за № 1616/24148) якщо сума коштів, виданих при поверненні товару чи рекомпенсації раніше оплаченої послуги, перевищує 100 гривень, то матеріально відповідальна особа господарської одиниці або особа, яка безпосередньо здійснює розрахунки, повинна скласти акт про видачу коштів. В акті необхідно зазначити:

- дані документа, що встановлює особу покупця, який повертає товар (відмовляється від послуги);

- відомості про товар (послугу);

- суму виданих коштів; номер, дату і час видачі розрахункового документа, який підтверджує купівлю товару (отримання послуги).

Такий самий акт складається при скасуванні помилково проведеної через РРО суми розрахунку, де вказуються дані про помилкову суму та реквізити розрахункового документа.

Але звертаємо увагу, що дана вимога може бути застосована тільки у разі обміну (повернення) непродовольчого товару відповідно до вимог статті 9 Закону України «Про захист прав споживачів».Шановні суб'єкти господарювання: наявність «куточка споживача» в об'єкті бізнесу обов’язкова!

Відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів», Постанов Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правила торговельного обслуговування населення», «Про затвердження правил побутового обслуговування» всі суб’єкти господарювання, що здійснюють торговельну діяльність через роздрібну, дрібнороздрібну торговельну мережу та мережу закладів ресторанного господарства, надають побутові послуги населенню повинні забезпечити наявність на видному та доступному місці «куточка споживача», в якому розміщується:

- інформація про найменування суб'єкта господарювання;

- книга відгуків та пропозицій;

- інформація про адресу та номери телефонів органів, що забезпечують державний захист прав споживачів;

- Закон України «Про захист прав споживачів»;

- копія ліцензії (у разі наявності);

- нормативні документи, що регламентують провадження підприємницької діяльності відповідно до спеціалізації об'єкта бізнесу та виду господарської діяльності.

Також для урегулювання конфліктних ситуацій пропонуємо розміщувати у куточку споживача інформацію про контактний номер телефону суб'єкта господарювання.

Ураховуючи вимоги чинного законодавства України просимо звернути увагу на наявні «кутки споживача» у підпорядкованих об'єктах бізнесу. У разі необхідності отримання консультації щодо оформлення «кутка споживача» ви можете звернутися до спеціаліста з питань захисту прав споживачів відділу розвитку підприємництва виконкому Довгинцівської районної в місті ради за телефоном 440-03-13; (068)907-09-88 та/або за адресою: вул. Дніпровське шосе, 11, каб. 110 (щопонеділка та щочетверга з 9.00 до 17.00 години).