Архів

 
 

 
З метою впорядкування роботи тимчасових сезонних об’єктів торгівлі в районі, запобігання виникненню стихійної торгівлі, захисту споживчого ринку від неякісних та небезпечних товарів, головою районної в місті ради прийнято відповідне розпорядження від 07.03.2014 № 44-р.
 

 
 
 
 


Зарплати «в конвертах»: наслідки для підприємства і працівників

Протягом тривалого часу однією з найбільш актуальних проблем в Україні у сфері оплати праці є зарплата «в конвертах».

Останнім часом це явище набуває більш масового характеру, адже в умовах сьогодення кожен роботодавець намагається максимально зекономити кошти виплачуючи зарплату «в конвертах» як засіб ухилення від сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів. Основними причинами вищезазначеного явища, очевидно, є бажання заощадити або просто відсутність елементарної культури ведення бізнесу.Утім, врештірешт від зарплати «в конвертах» страждають як роботодавці, так і працівники.

Загроза для підприємства

Передусім необхідно зазначити, що керівник підприємства, установи або організації чи суб’єкт підприємницької діяльності за невиплату заробітної плати чи інших установлених законом виплат несе кримінальну відповідальність, передбачену ст. 175 Кримінального кодексу України. Тому, виплачуючи заробітну плату «в конвертах», директор постійно повинен бути готовий до перевірки прокуратури чи податкової інспекції. У такому випадку він стає «заручником» працівника, оскільки при конфліктній ситуації останній може створити чимало проблем роботодавцю.

Крім того, необхідно зазначити також, що працівника, який отримує неофіційну заробітну плату, важко притягнути до матеріальної відповідальності, передбаченої КЗпП. За загальним правилом, матеріальна відповідальність працівника обмежена розміром середнього місячного заробітку. А чим менший офіційний розмір заробітної плати, тим менша і відповідальність.

Наслідки виплати зарплати «в конвертах» для працівників

Досить часто підлеглий опиняється в ситуації, коли він просто змушений працювати на умовах, запропонованих роботодавцем, не усвідомлюючи спочатку негативних наслідків для себе.

Лише згодом такий працівник розуміє, що, отримуючи зарплату «в конвертах», він фактично позбавлений оплати тимчасової непрацездатності, включаючи догляд за хворою дитиною, допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, по безробіттю у випадку втрати роботи, одержання пристойної пенсії в старості, по інвалідності та інших випадках, передбачених законодавством.

Тобто особа, яка отримує неофіційну заробітну плату позбавлена або обмежена у соціальній захищеності в разі тимчасової непрацездатності, оскільки у цьому випадку лікарняні листи не оплачуються або оплачуються не в повному обсязі. Також досить часто не проводяться страхові виплати в разі настання нещасного випадку на виробництві, працівник не отримує в повному обсязі допомоги по безробіттю у разі скорочення.

Крім того, нелегальна заробітна плата – це частіше за все відсутність захисту від незаконного звільнення, гарантій на безпечні та здорові умови праці, права на відпочинок тощо.

Працівникам потрібно пам’ятати, що роботодавець може в односторонньому порядку змінити розмір заробітної плати «в конверті», мотивуючи це зміною, наприклад, прибутковості бізнесу. Апелювання до порядності власника навряд чи призведе до позитивного результату.

Тож, радимо роботодавцям – докласти максимум зусиль для оформлення трудових відносин з працівниками відповідно до вимог чинного законодавства України.А найманим особам – знаходити легальну роботу з легальним заробітком, що буде гарантом у захищеності обох учасників трудових відносин лише при їх офіційному оформленні.

Кожен працівник повинен пам’ятати, що зарплата у «конвертах» – це майбутнє без гарантій та впевненості.ШАНОВНІ СУБЄКТИ ГОСПОДАРЮВАННЯ!
На виконання доручення
Прем’єр-міністра України Азарова М.Я. , інформації Міністерства економічного розвитку і торгівлі України до Вашої уваги інформація про основні переваги майбутньої зони вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом.

Основні параметри та переваги майбутньої зони вільної торгівлі між Україною та ЄС у сфері конкуренції
 
Метою створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС є формування спільного економічного простору України та ЄС у рамках поступової економічної інтеграції до спільного Європейського ринку шляхом поетапної реалізації чотирьох свобод – вільного руху товарів, послуг, капіталу та робочої сили. При цьому, курс на європейську інтеграцію ставить перед нашою державою комплексне завдання здійснення глибоких економічних реформ, створення реально діючої ринкової економіки. Вирішення цього завдання знаходиться у прямій залежності від впровадження ефективної конкурентної політики, спрямованої на створення конкурентного середовища, удосконалення законодавства у сфері конкуренції, яке має забезпечити дієвий захист законних інтересів підприємців і споживачів.

Для України європейська інтеграція — це шлях модернізації економіки, залучення іноземних інвестицій і новітніх технологій, підвищення конкурентоспроможності вітчизняного товаровиробника, можливість виходу на єдиний внутрішній ринок ЄС.

Будучи членом ЄС, Україна буде залучена до Спільної європейської політики безпеки та оборони (СЄПБО), яка гарантуватиме Україні державний суверенітет і територіальну недоторканість.

До основних перспектив вступу України до ЄС можна віднести:

- встановлення стабільної політичної системи;

- сприйняття України як важливого суб’єкта політичних відносин;

- забезпечення розвитку малого та середнього бізнесу;

- упровадження стандартів ЄС у виробництві;

- формування середнього класу;

- реформування освіти, охорони здоров’я, соціального захисту.

До існуючих переваг можна віднести:

- європейську колективну безпеку;

- макроекономічну стабільність;

- додаткові інвестиції в українську економіку;

- надання субсидій деградуючому сільському господарству;

- отримання позитивного сальдо торгівельного балансу;

- спільні митні тарифи;

- кількісні обмеження імпорту;

- антидемпінгову політику;

- протекціонізм і контроль експорту;

- ефективний захист прав людини в інституціях ЄС;

- відкриття кордонів для вільного пересування населення;

- забезпечення високого рівня життя населення.
Шановні суб’єкти господарювання Довгинцівського району!

Відповідно до розпорядження голови Довгинцівської районної в місті ради від 01.04.2013 № 56-р «Про організацію сезонної торгівлі в районі у 2013 році» затверджено дислокацію місць розміщення спецобладнання з продажу ялинок та прикрас до них на території району.

№ з/п Місце розташування об'єкта Належність об'єкта торгівлі та П.І.Б. керівника
1 2 3

1

вул. Вахрушева, 12, біля магазину «Тетяна»

ФОП МентійТетяна Миколаївна

2

вул. Іскрівська, 126, біля магазину «Продукти» ФОП МентійТетяна Миколаївна

3

вул. Літке, 68 А, біля магазину «Продукти» ФОП МентійТетяна Миколаївна

4

вул. Кириленка, 10 «А», біля магазину «Черемош» ФОП ФілякВасильМихайлович

5

вул. Мухіної, 12 А, біля магазину «Купецький»

ФОП Солдатенко Олександр Васильович

6

вул. Водоп’янова, 13, біля кафе «Дарина»

ФОП Абрамова Світлана Володимирівна

 
Для отримання декларації про розміщення об’єкта бізнесу з продажу ялинок та прикрас до них за вищевказаними адресами, вам необхідно звернутися до служби «Єдиного вікна» виконкому Довгинцівської районної в місті ради за адресою: вул. Дніпропетровське шосе, 11, каб. 108. Довідки за тел. 71-12-76, 71-13-72.Шановні мешканці та суб’єкти господарювання Довгинцівського району!

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05.06.2013 N 777-р схвалено концепцію державної політики у сфері захисту прав споживачів.
Проблема, яка потребує розв'язання
Становлення ринкової економіки в Україні зумовило перехід до нової моделі провадження підприємницької діяльності. З розвитком підприємництва держава пов'язує надію на швидкі позитивні структурні зміни в економіці, подолання економічної кризи та створення умов для успішного проведення ринкових реформ.
Протягом останніх років захисту прав споживачів приділялася недостатня увага, що призвело до зниження рівня соціального захисту населення. На даний час виникла нагальна потреба у реформуванні системи захисту прав споживачів та вдосконаленні законодавства у зазначеній сфері, забезпеченні захисту прав споживачів на місцевому рівні органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади, створенні належних умов для співпраці і взаємодії органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та громадських організацій споживачів, підвищенні рівня правової обізнаності та поінформованості споживачів щодо їх законних прав, в удосконаленні механізму реалізації таких прав та судового захисту прав споживачів.
Система захисту прав споживачів в Україні потребує вдосконалення відповідно до норм ЄС. Необхідно запровадити системний підхід до розв'язання проблем у сфері захисту прав споживачів, причинами виникнення яких є:
 • невиконання вимог законодавства у сфері захисту прав споживачів та низький рівень відповідальності суб'єктів господарювання за їх порушення;
 • неефективний контроль за надходженням на ринок продукції неналежної якості, зокрема такої, що становить небезпеку для життя та здоров'я споживачів;
 • низький рівень інформаційної підтримки споживачів у реалізації їх прав;
 • відсутність ефективного механізму розгляду скарг у сфері захисту прав споживачів;
 • відсутність фінансової підтримки державою громадських організацій споживачів.
Мета і строки реалізації Концепції
Метою Концепції є запровадження системного підходу до розв'язання проблем у сфері захисту прав споживачів та здійснення адаптації національного законодавства з питань захисту прав споживачів до законодавства ЄС.
Концепцію передбачається реалізувати протягом 2013 - 2015 років.
Шляхи і способи розв'язання проблеми
Державну політику у сфері захисту прав споживачів передбачається реалізувати шляхом:
 • адаптації законодавства в зазначеній сфері відповідно до норм ЄС;
 • координації діяльності органів виконавчої влади щодо захисту прав споживачів;
 • гармонізації національних стандартів до міжнародних стандартів IEC або ISO (щодо процедури проведення експертизи продукції на споживчі властивості);
 • удосконалення законодавства з питань державного ринкового нагляду та державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів;
 • удосконалення системи обміну інформацією про виявлену небезпечну продукцію та продукцію неналежної якості між органами державного ринкового нагляду, митними органами, органами державної податкової служби та правоохоронними органами з метою належного виконання контрольних (наглядових) функцій у сфері захисту прав споживачів;
 • підвищення рівня правової обізнаності та поінформованості споживачів про їх законні права;
 • запровадження просвітницьких заходів та освітніх програм з питань захисту прав споживачів та видання навчальних посібників;
 • утворення громадських консультаційних центрів;
 • створення належних умов для співпраці і взаємодії центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та громадських організацій споживачів;
 • створення системи проведення експертизи продукції з метою встановлення причин втрати її якості (споживча експертиза);
 • удосконалення процедури розгляду скарг у сфері захисту прав споживачів.
Фінансова підтримка діяльності громадських організацій споживачів може надаватись згідно із законодавством.
Очікувані результати
Реалізація Концепції сприятиме:
 • забезпеченню належного рівня захисту прав споживачів;
 • підвищенню рівня соціальної стабільності;
 • підвищенню ефективності системи запобігання потраплянню небезпечних, фальсифікованих товарів або товарів неналежної якості на споживчий ринок;
 • забезпеченню координації дій центральних і місцевих органів виконавчої влади з питань забезпечення захисту конституційних прав споживачів;
 • забезпеченню ефективної взаємодії органів виконавчої влади, громадських організацій споживачів у формуванні та реалізації законодавства з питань захисту прав споживачів;
 • удосконаленню процедури розгляду скарг у сфері захисту прав споживачів.
Обсяг фінансових ресурсів
Фінансування заходів з реалізації Концепції здійснюватиметься за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, інших джерел.
Обсяг коштів, необхідних для реалізації Концепції, визначається щороку з урахуванням можливостей державного та місцевих бюджетів.
 


Шановні мешканці району!

Всі ми хочемо працювати, відпочивати, вчитися, тобто все, що називається одним словом - жити в чистому, красивому, зручному в усіх відношеннях місті. На досягнення цих наших законних бажань впливає безліч причин. Однією з них, безумовно, є стан і організація роботи міської споживчої сфери. Сьогодні споживчий ринок міста Кривого Рогу розвивається у відповідності з міськими тенденціями. За останні роки в місті побудовані сучасні великі торгові магазини, центри, що забезпечують населення всім необхідним набором товарів продовольчої і промислової груп. Суттєві зміни на краще відбуваються і з міськими ринками, на яких незаможні громадяни можуть придбати ту ж продукцію за більш доступними цінами. На цьому тлі особливо потворне явище набуває стихійна вулична торгівля. Така торгівля погіршує санітарний стан, ускладнює рух громадського транспорту, призводить до захаращення наших вулиць. Стихійна або несанкціо-нована торгівля відрізняється від організованої перш за все, тим, що законні об'єкти дрібнороздрібної мережі працюють в певних місцях, з урахуванням зручності для населення. Ці місця узгоджені зі службами міста і розташовуються на певній відстані від проїжджої частини дороги. Реалізована продукція сертифікована, а продавці мають всю необхідну санітарну документацію.

Стихійна, або несанкціонована торгівля – це продаж товару сумнівної якості і походження з землі, з відра, з розбитої скриньки, в місцях, які перегороджують прохід транспорту і людей: на узбіччях дороги, зупинках громадського транспорту, на входах в ринки. Кількість виставленої для продажу продукції розвіює існуючі міфи про те, що стихійна торгівля - доля тільки незаможних бабусь та безробітних людей, які заробляють собі на життя. У більшості випадків товар завозиться автотранспортом, про що засвідчує велика кількість мішків, ящиків з овочами та фруктами, також реалізується м'ясо свинини, яловичини, птиці, жива риба, молочні продукти власного та виробничого приготування. При цьому якість та безпеку продуктів харчування ніхто із продавців не гарантує. Однак, для населення така торгівля приваблює своєю відносною дешевизною, але дешевизна ця тільки уявна. Купивши на узбіччі дороги півторалітрову пластикову пляшку домашнього молока і витративши на нього менше, ніж у магазині, людина ризикує, потім в 100 разів більше витратити на ліки для лікування.

Тому одне із завдань боротьби зі стихійною торгівлею - це вироблення громадської думки про її неприпустимість, перш за все, виходячи з заподіяння шкоди здоров'ю її потенційних покупців.

З метою ліквідації місць несанкціонованої торгівлі на території Довгинцівського району діє районна робоча група, до складу якої входять працівники виконкому районної в місті ради, ветеринарної медицини, правоохоронних органів міліції. З початку 2013 року робочою групою проведено 27 рейдів. За результатами проведеної роботи з'ясовано, що основну масу торгуючих складають недобросовісні підприємці, які отримують значний прибуток, ухиляючись від сплати податків, не витрачаючи грошей на оформлення документації на право торгівлі, сертифікацію товару, лабораторне його обстеження. У ході рейдів складаються протоколи про адміністративні правопорушення за ст. 160 КУпАП (торгівля з рук у невстановлених місцях) та ст. 152 (порушення правил благоустрою міста Кривого Рогу, самочинне зайняття земельних ділянок, самовільне встановлення торговельних лотків), проводиться роз’яснювальна робота з торгуючими щодо їх передислокації на офіційні об’єкти ринкової торгівлі міста. Незважаючи на кількість складених протоколів, проведену профілактично-роз'яснювальну роботу ситуація з торгівлею у невстановлених місцях не покращується, деякі вулиці району схожі на ринкові ряди, як приклад лише на вулицях Серафимовича, Володимирівській, Ленінського комсомолу, Лісового здійснюють торгівлю близько 300 осіб в день.

Досвід інших міст свідчить про те, що стихійну, несанкціоновану торгівлю можна побороти, для цього необхідна пильність та свідомість громадян-покупців.

Тож шановні жителі міста, будьте пильні, не купуйте продукцію сумнівної якості у місцях стихійної торгівлі. Подбайте про своє здоров'я і про здоров'я своїх близьких.