Внесено зміни до Порядку та умов реалізації пілотного проекту «Монетизація одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка»

Від: 06 січня 2022

Управління праці та соціального захисту населення надає роз’яснення, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.12.2021 року № 1390 були внесені зміни до Порядку та умов реалізації пілотного проекту «Монетизація одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» у 2020-2023 роках.

Відповідно до п.8 Порядку для призначення грошової компенсації отримувач надсилає або подає у паперовій формі заяву за затвердженою формою.

До заяви отримувач додає копії таких документів:

- свідоцтва про народження дитини. У разі народження дитини за кордоном та відсутності свідоцтва про народження, виданого органом державної реєстрації актів цивільного стану України, - копію свідоцтва про народження дитини, виданого компетентним органом іноземної держави та легалізованого в установленому порядку, якщо інше не передбачено законом або міжнародними договорами України, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України, разом з перекладом на українську мову. Вірність перекладу або справжність підпису перекладача засвідчується нотаріально;

- посвідки на постійне (тимчасове) проживання, або посвідчення біженця, або довідки про звернення за захистом в Україні (для іноземців та особи без громадянства), або посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту;

- документа, що засвідчує реєстрацію особи у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків (картки платника податків, крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті громадянина України), або дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків, які внесено до паспорта громадянина України або свідоцтва про народження;

- рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської ради або суду про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною);

- рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської ради про влаштування дитини в сім’ю патронатного вихователя або до дитячого будинку сімейного типу, або прийомної сім’ї (для сім’ї патронатного вихователя, прийомної сім’ї або дитячого будинку сімейного типу).

Згідно п.6 Порядку, грошова компенсація призначається, якщо звернення за нею надійшло не пізніше ніж через 12 місяців з дня народження дитини.

Також, відповідно до Закону України «Про внесення змін до статті 3 Закону України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» щодо підвищення особам з інвалідністю з дитинства надбавки на догляд» з 01.01.2022 змінюється розмір надбавки на догляд наступним категоріям осіб:

- особам з інвалідністю з дитинства, віднесеним до підгрупи А І групи надбавка на догляд виплачується у розмірі 200% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (1934,00*200%= 3868,00 грн.);

- на дитину з інвалідністю підгрупи А віком до 6 років надбавка на догляд виплачується у розмірі 200% прожиткового мінімуму для дитини віком до 6 років (2100,00*200%=4200,00 грн.);

- на дитину з інвалідністю підгрупи А віком від 6 до 18 років надбавка на догляд виплачується у розмірі 200% прожиткового мінімуму для дитини віком від 6 до 18 років (2618,00*200%=5236,00 грн.).

Вищезазначені надбавки на догляд перераховані одержувачам державних соціальних допомог автоматично, без звернення, з 01.01.2022.