Порядком встановлення режимів роботи об`єктів бізнесу затвердженим рішенням виконкому

Від: 12 квітня 2012

Шановні суб'єкти господарювання!

До Вашого відома пропонуємо ознайомитись з Порядком встановлення режимів роботи об'єктів бізнесу затвердженим рішенням виконкому Криворізької міської ради від 14.03.2012 № 79.
1. Порядок встановлення зручних для населення режимів роботи об'єктів бізнесу (надалі – Порядок) визначає механізм взаємодії між виконкомами районних у місті рад та суб'єктами господарювання щодо функціонування об’єктів торговельного, побутового, соціально-культурного та іншого призначення (виробництва, відпочинку, розваг, спорту) на території м. Кривого Рогу з подовженим (після 22.00 години) чи цілодобовим режимами роботи.
2. Виконкомами районних у місті рад у межах наданих повноважень установлюється зручний для населення режим роботи діючих об’єктів бізнесу шляхом прийняття відповідних рішень.
3. Рішення виконкому про встановлення режиму роботи приймаються для суб’єкта господарювання окремо на кожен об’єкт. У разі зміни господарюючого суб’єкта приймається нове рішення у визначений Порядком спосіб.
4. Суб’єкт господарювання до виконкому районної у місті ради за місцем розміщення об’єкта бізнесу подає в «єдине вікно» заяву (бланк встановленої форми надається при зверненні). До заяви додаються копії документів про право власності на об’єкт або договору оренди приміщення, правоустановчих документів на користування земельною ділянкою під таким об’єктом (у разі наявності). Суб’єкт господарювання при наявності електронного підпису може надіслати заповнену заяву, зразок якої розміщено на сайті «Криворізький ресурсний центр» чи на веб-сайтах виконкомів районних у місті рад в мережі Інтернет, з копіями необхідних документів в електронному вигляді на веб-сайти виконкомів районних у місті рад за місцем розміщення об’єктів бізнесу. Про результати розгляду звернення суб’єкт господарювання отримує відповідь від виконкому районної у місті ради в терміни, передбачені чинним законодавством.
5. Сформований пакет документів розглядається районною робочою групою з питань функціонування об’єктів бізнесу, засідання якої проводяться щомісячно.
За результатами засідання робочої групи з урахуванням інформації про відсутність чи наявність обґрунтованих скарг, мотиво-ваних звернень громадян, суб’єктів підприємництва на організацію роботи об’єктів бізнесу щодо порушення тиші та громадського спокою від їх функціонування готується виписка з протоколу засідання про доцільність розгляду на черговому засіданні виконкому районної у місті ради питання встановлення подовженого чи цілодобового режиму роботи об’єкта бізнесу. Виписка долучається до пакету документів, наданого в «єдине вікно», після чого готується проект рішення виконкому районної у місті ради з означеного питання.
6. У разі відсутності підстав для встановлення подовженого чи цілодобового режиму роботи за висновком районної робочої групи з питань функціонування об’єктів бізнесу на наступний після її засідання день суб’єкту господарювання надається мотивована відмова.
7. Завірена копія рішення про встановлення подовженого чи цілодобового режиму роботи об’єкта бізнесу направляється суб’єкту господарювання в 7- денний термін після його прийняття.
8. Скасування встановлених подовжених чи цілодобових режимів роботи об’єктів бізнесу проводиться за особистою заявою суб’єкта господарювання або виконкомом районної у місті ради самостійно, у разі припинення функціонування об’єкта бізнесу.
Якщо неодноразово протягом календарного року на роботу об’єкта бізнесу до виконкомів міської та районних у місті рад, органів виконавчої влади надходять звернення громадян, суб’єктів підприєм-ництва, контролюючих органів, об’єднань громадян стосовно незручностей проживання, пов’язаних з його функціонуванням, а господарюючим суб’єктом не вживається дієвих заходів щодо дотримання умов провадження господарської діяльності, забезпечення прав громадян міста на відпочинок, на підставі висновку районної робочої групи з питань функціонування об’єктів бізнесу виконком районної у місті ради самостійно приймає рішення про скасування або призупинення дії раніше прийнятих рішень про встановлені режими роботи до усунення виявлених порушень.
Питання про відновлення призупинених рішень порушується суб’єктом господарювання згідно з пунктом 4 Порядку.