Фінансовий відділ

 

Зубко Яна Олегівна

Посада: Начальник фінансового відділу

Телефон: 470-10-97

Дні та часи прийому громадян:

Пн (800–1630) перерва (1230–1300)
Вт (800–1630) перерва (1230–1300)
Ср (800–1630) перерва (1230–1300)
Чт (800–1630) перерва (1230–1300)
Пт (800–1630) перерва (1230–1300)

Адреса: вул. Дніпровське шосе, 11

Кабінет: 302

Електронна пошта (email): dlg_fin@dlgr.gov.ua


Завдання та обов’язки

1. Здійснює керівництво фінансовим відділом, розподіляє обов’язки  між працівниками, очолює та контролює їх роботу.
2. Здійснює контроль за дотриманням працівниками відділу Законів України “Про службу в органах місцевого самоврядування”, “Про державну службу”, антикорупційного законодавства, Бюджетного кодексу України, рішення районної в місті ради “Про районний у місті бюджет”, інших законодавчих та нормативно-правових актів з питань дотримання на кожній стадії бюджетного процесу та правильності витрачання коштів, отриманих з міського та районного бюджетів.
3. Розробляє  штатний розпис відділу, який  затверджує голова районної в місті ради.
4.Розпоряджається коштами в межах затверджених кошторисом видатків  на відповідний рік.
5. Визначає обов’язки працівників відділу та контролю їх виконання. Здійснює підготовку посадових інструкцій працівників відділу.
6. Приймає рішення про включення бюджетного запиту до пропозицій проекту районного у місті бюджету перед поданням його на розгляд виконавчому комітету районної в місті ради.
7. Готує проект районного бюджету та виносить його на розгляд та затвердження  депутатам  районної в місті ради .
8. Забезпечує представлення районній в місті раді на затвердження звіт про виконання районного бюджету, публічне представлення річного звіту та його оприлюднення.
9. Готує та подає районній в місті раді офіційні висновки про перевиконання чи недовиконання доходної частини загального фонду районного бюджету для прийняття рішення про внесення змін до нього.
10. Готує проекти рішень на засідання виконкому районної в місті ради з питань що входять до компетенції фінансового відділу.
11. Здійснює фінансування видатків з районного бюджету, відповідно до затверджених у бюджеті призначень, через управління Державної казначейскої служби України у м. Кривому Розі.
12. Видає накази, розпорядження по відділу в межах своєї компетенції.
13. Погоджує висновки податкової інспекції щодо повернення помилково та/або надміру сплачених податків і зборів та адміністративних штрафів.
14. Бере участь у підготовці та проведені засідань виконкому, робочих груп, нарад, семінарів з питань, пов’язаних з функціональними обов’язками  відділу.
15. Розглядає звернення громадян відповідно до вимог чинного законодавства.
16. Здійснює особовий прийом громадян, згідно окремого графіка.
17. Проводить роботу, щодо професійної підготовки кадрів у відділі.
18. Здійснює розробку, відстеження результативності та перегляд регуляторних актів-рішень районної в місті ради  згідно з повноваженнями.
19. Організовує роботу щодо впровадження у відділі системи управління якістю та інформаційною безпекою:
- інформує працівників про політику в сфері якості;
- бере участь у внутрішніх аудитах.
20. Формує кадровий резерв на працівників відділу, проводить роботу з кадровим резервом, а також контролює виконання особових річних планів його підготовки.
21. Вносить пропозиції щодо проведення стажування та організовує власну підготовку документів та проведення стажування у відділі.
22. Вносить пропозиції голові районної в місті ради щодо:
- прийняття і звільнення з роботи працівників відділу;
- присвоєння посадовим особам відділу чергових рангів;
- структури відділу;
- заохочення працівників відділу за результатами роботи;
- установлення розміру надбавок працівникам відділу;
- застосування стягнень за порушення трудової дисципліни.
23. Представляє відділ у всіх установах, підприємствах, закладах з питань, що входять до його компетенції.
24. Самостійно вирішує всі питання діяльності відділу в межах компетенції, яка визначена рішеннями районної в місті ради та її виконкому.
25. Здійснює контроль за дотриманням вимог Законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних».
26. Забезпечує у визначеному порядку надання інформацій на виконання документів, які надійшли з вищих органів  в електронному вигляді та на паперових носіях.
27. Організовує та виконує інші завдання керівництва виконкому та вищестоящих органів.
28. Контролює складання табелю відпрацювання робочого часу працівниками відділу.