Відділ економіки та промисловості

Трошина Наталя Леонідівна

Посада: Завідвуач відділу економіки та промисловості

Телефон: 470-10-87

Дні та часи прийому громадян:

Пн (800–1630) перерва (1230–1300)
Вт (800–1630) перерва (1230–1300)
Ср (800–1630) перерва (1230–1300)
Чт (800–1630) перерва (1230–1300)
Пт (800–1630) перерва (1230–1300)

Адреса: вул. Дніпровське шосе, 11

Кабінет: 111

Електронна пошта (email): econ@dlgr.gov.ua

 

Завдання та обов’язки.

1. Визначає пріоритети соціально-економічного розвитку району та напрямків структурної перебудови його економіки, сприяння зовнішньоекономічним зв’язкам підприємств, установ незалежно від форм власності, розташованих на території району.
2. Сприяє комплексному соціально-економічному розвитку району, удосконаленню розміщення продуктивних сил для підвищення рівня життя населення.
3. Здійснює в межах наданих повноважень контролю за діяльністю підприємств комунальної власності міста, які розташовані на території району, щодо ефективності використання комунального майна, його приватизації та відчуження.
4. Надає пропозиції на розгляд міської ради в межах своїх повноважень щодо необхідності проведення на території району природоохоронних заходів.
5. Готує програми соціально-економічного та культурного розвитку району, цільові програми з інших питань самоврядування, подає їх на затвердження ради, організовує виконання, подає раді звіти про хід і результати виконання цих програм.
6. Уносить пропозиції виконкому міської ради щодо програм соціально-економічного та культурного розвитку району з питань, пов’язаних із соціально-економічним та культурним розвитком району, задоволенням потреб населення.
7. Надає пропозиції та бере участь у реалізації заходів міської програми соціально-економічного розвитку міста на території відповідного району та Стратегічного плану розвитку міста Кривого Рогу на відповідні роки.
8. Залучає на договірних засадах суб’єктів господарювання до участі в соціально-економічному розвитку району в місті, координує цю роботу на території району.
9. Бере участь у складанні балансів фінансових, трудових ресурсів, грошових доходів і видатків, необхідних для управління соціально-економічним і культурним розвитком території району.
10. Здійснює попередній розгляд планів використання природних ресурсів місцевого значення на території району, пропозицій щодо розміщення, спеціалізації та розвитку суб’єктів господарювання, уносить у разі потреби до відповідних органів виконавчої влади пропозиції з цих питань.
11. Бере участь у розробці заходів з економії паливно-енергетичних ресурсів, в упровадженні нетрадиційних і відновлювальних джерел енергії, використанні вторинних ресурсів і відходів виробництва.
12. У разі виявлення порушень здійснення операцій з металобрухтом, повідомляє про це Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, що реалізує державну промислову політику, для вжиття ним відповідних заходів.
13. Здійснює розгляд проектів планів підприємств і організацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, унесення до них зауважень і пропозицій, контроль за їх виконанням.
14. Надає пропозиції виконкому міської ради на розміщення на договірних засадах замовлень на виробництво продукції, виконання робіт (послуг), необхідних для території району.
15. Організовує й проводить роботи щодо оформлення спеціальної бюджетної дотації фізичним особам за утримання й збереження молодняка великої рогатої худоби.
16. Забезпечує упровадження й функціонування системи управління якістю та інформаційною безпекою муніципальних послуг у виконкомі районної у місті ради згідно ДСТУ ISO 9001:2009 «Системи управління якістю. Вимоги», ДСТУ ISO/IEC 27001:2010 «Інформаційні технології. Методи захисту системи управління інформаційною безпекою. Вимоги».
17. Здійснює закупівлю товарів, робіт і послуг (за умови, що вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень, а робіт - 1 мільйон 500 тисяч гривень), ведуть їх облік і надають щоквартально звітність до управління економіки виконкому міської ради.
18. Забезпечують проведення постійного аналізу ефективності системи закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти.
19. Оприлюднює на Єдиному веб-порталі використання публічних коштів відомості про використання публічних коштів у строки, передбачені чинним законодавством України.
20. Аналізує та узагальнює основні річні (квартальні) результативні показники господарської діяльності суб’єктів господарювання, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Кривого Рогу та розташовані на території району, і подає їх до відповідних галузевих відділів, управлінь, інших виконавчих органів міської ради; узагальнені матеріали за І півріччя та рік – управлінню комунальної власності міста виконкому міської ради.
21. Спільно з виконавчими органами міської ради вживає заходи щодо покращання фінансового стану та утримання суб’єктів господарювання, що належать до комунальної власності та розташовані на території району, ліквідації їх збитковості та підвищення прибутковості, уносить пропозиції з проведення санації, зміни структури їх управління.
22. Уносить до міської ради пропозиції щодо створення, ліквідації, реорганізації, перепрофілювання суб’єктів господарювання, що належать до комунальної форми власності та розташовані на території району, спільно з уповноваженими органами виконкому міської ради здійснює за дорученням міської ради заходи з їх ліквідації, реорганізації, перепрофілювання.
23. Організовує та проводить інвентаризацію майна комунальних підприємств, закладів і установ, розташованих на території району, і спільно з галузевими виконавчими органами міської ради здійснює аналіз матеріалів інвентаризації, який надають до управління комунальної власності міста виконкому міської ради, бере участь у роботі комісій зі списання основних засобів, що належать до комунальної власності й розташовані на території району у місті, їх обстеження та ліквідації.
24. Погоджує призначення й звільнення керівників суб’єктів господарювання комунальної форми власності, розташованих на території району (у тому числі за підсумками конкурсу), строки та умови укладання з ними контрактів, контролюють виконання їх умов.
25. Здійснює контроль за матеріальною відповідальністю керівників підпорядкованих суб’єктів господарювання, що належать до комунальної власності міста Кривого Рогу, за переданим їм до оперативного управління (господарського відання) майном територіальної громади міста Кривого Рогу, бере участь у прийманні-передачі справ та комунального майна при зміні керівників.
26. Забезпечує шляхом взаємодії із суб’єктами господарювання збереження об’єктів нерухомості та інших основних засобів, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Кривого Рогу та розташовані на території району, їх ефективне використання, недопущення існування покинутих напризволяще об’єктів. Щомісячно, до 25 числа, надає до управління комунальної власності міста виконкому міської ради інформацію про перелік вільних приміщень (з урахуванням попереднього узгодження об'єктів з відповідними уповноваженими органами виконкому міської ради) з метою передачі їх у оренду.
27. Погоджує:
- заяви про укладання договорів оренди комунального майна територіальної громади міста Кривого Рогу, у тому числі на конкурсних засадах, подані фізичними чи юридичними особами до управління з питань надання адміністративних послуг чи управління комунальної власності міста виконкому міської ради, контролює спільно з управлінням комунальної власності міста виконкому міської ради стан утримання та збереження комунального майна територіальної громади міста Кривого Рогу, виконання умов договорів оренди, своєчасності надходження орендної плати та комунальних платежів, цільове використання об'єктів оренди, беруть участь у обстеженні технічного стану об’єктів оренди;
- умови відчуження (продажу) об’єктів, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Кривого Рогу й розташовані на території району.
28. Уживає заходи щодо виявлення безхазяйного та відумерлого майна на території району, забезпечує його збереження, збір документів, необхідних для передачі такого майна до комунальної власності територіальної громади відповідно до діючого в місті порядку.
29. Уносить до управління комунальної власності міста виконкому міської ради пропозиції щодо переліку об'єктів комунальної власності територіальної громади міста Кривого Рогу, що підлягають приватизації, відносно об’єктів, використання яких у системах охорони здоров’я та освіти є недоцільним.
30. Відповідно до графіків перевірок управління комунальної власності міста виконкому міської ради здійснює контроль за виконанням умов договорів купівлі-продажу комунального майна та щоквартально надає звіт до управління комунальної власності міста виконкому міської ради про його результати.
31. Доводить до суб’єктів господарювання вимоги нових нормативних актів, проводить наради, семінари з питань, що стосуються їх діяльності.
32. Здійснює планування діяльності з підготовки та оприлюднення проектів регуляторних актів, перегляд, відстеження результативності їх впливу.
33. Готує:
- рішення про прийняття регуляторного акта та зупинення його дії, скасування чи залишення його без змін або необхідність перегляду, уносить районній у місті раді пропозиції стосовно ухвалених ними рішень;
- звіти про відстеження результативності дії регуляторних актів та державної регуляторної політики в районі.
34. Здійснює надання відповідних муніципальних послуг за принципом «єдиного вікна» згідно з вимогами чинного законодавства України.
35. Веде оперативний облік нежитлових приміщень, здійснює контроль за їх ефективним утриманням і використанням.
36. Погоджує зручний для населення режим роботи підприємств комунального господарства, торгівлі й ресторанного господарства, сфери послуг, що належать до комунальної власності міста, та інших форм власності.
37. Уживає заходи з недопущення впродовж доби перевищення рівнів шуму, визначених санітарними нормами на захищених об’єктах.
38. Здійснює відповідно до законодавства контроль за технічним станом, використанням та утриманням об’єктів нерухомого майна.
39. Здійснює на території району заходи щодо реалізації екологічної політики України, екологічних прав громадян, а також рішень міської ради з цих питань.
40. Бере участь у підготовці проектів регіональних та місцевих програм охорони довкілля.
41. Інформує населення району про стан навколишнього природного середовища, організовує екологічну освіту та виховання громадян.
42. Здійснює на території району контроль за дотриманням законодавства про охорону навколишнього природного середовища.
43. Уносить пропозиції:
- на розгляд міської ради щодо прийняття рішень про організацію територій і об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні та клопотання перед відповідними державним органами про оголошення природних та інших об’єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову цінність, є пам’ятками природи, історії або культури, які охороняються законом;
- до відповідних органів для прийняття заходів реагування щодо суб’єктів господарювання у разі порушення ними законодавства про охорону навколишнього природного середовища.
44. Надає пропозиції до виконавчих органів міської ради щодо визначення в межах району території для розміщення відходів.
45. Здійснює контроль за організацією охорони водойм, додержанням режиму використання територій водоохоронних зон і прибережних захисних смуг.
46. Сприяє організації охорони і збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду на території району.
47. Здійснює на території району контроль за додержанням юридичними та фізичними особами вимог законодавства у сфері поводження з виробничими відходами, розгляду справ про адміністративні правопорушення або передачу їх матеріалів на розгляд відповідних державних органів.
48. Координує діяльність підприємств, установ та організацій, розташованих на території району, незалежно від форм власності та підпорядкування, у сфері охорони навколишнього природного середовища.
49. Сприяє зовнішньоекономічним зв’язкам підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності, розташованих на території району.
50. Розробляє заходи, спрямовані на залучення іноземних інвестицій для створення робочих місць.
51. Організовує роботу:
- комісії з питань погодження зміни спеціалізації об’єктів приватизації, розташованих на території Довгинцівського району;
- робочої групи з питань забезпечення своєчасних розрахунків споживачів району за житлово-комунальні послуги та енергоносії;
- робочої групи з питань забезпечення функціонування системи управління якістю у виконкомі Довгинцівської районної в місті ради.
52. Інформує громадян про діяльність відділу через засоби масової інформації, на сходах громадян та інформаційних зустрічах.
53. Надає інформацію голові ради про необхідність притягнення до відповідальності посадових осіб, якщо вони ігнорують законні вимоги та рішення районної в місті ради та її виконавчих органів, ухвалені у межах їх повноважень.
54. Забезпечує дотримання вимог законодавства щодо розгляду звернень громадян.
55. Забезпечує реалізацію прав громадян на використання електронних інформаційних ресурсів міста, організацію зворотного зв’язку, об’єктивний і своєчасний розгляд звернень, що надходять на сторінки порталу «Криворізький ресурсний центр».
56. Надає безоплатну первинну правову допомогу відповідно до Закону України «Про безоплатну правову допомогу», у тому числі здійснює особистий прийом осіб, які її потребують.
57. Забезпечує надання інформації для формування та підтримки в актуальному стані на порталі «Криворізький ресурсний центр» електронних інформаційних ресурсів міста.
58. Взаємодіє з органами місцевого самоврядування, суб’єктами господарювання, громадськими організаціями з метою розвитку електронних інформаційних ресурсів міста, підвищення їх якості, доступності, оптимізації пошуку, забезпечення зворотного зв'язку для вирішення питань життєдіяльності територіальної громади.
59. Забезпечує надання у визначеному порядку інформації на виконання документів, що надійшли з органів державної влади, на електронних та паперових носіях.
60. Здійснює розробку заходів поліпшення результативності системи управління якістю виконкому згідно ДСТУ ISO 9001:2009 «Системи управління якістю. Вимоги», бере участь у внутрішніх аудитах та розробці програм їх проведення.
61. Представляє відділ у всіх установах, підприємствах, закладах з питань, що входять до його компетенції.
62. Визначає обов’язки працівників відділу та контролює їх виконання.
63. Здійснює підготовку посадових інструкцій працівників відділу.
64. Проводить роботу з резервом кадрів, а також здійснює формування кадрового резерву у відділі і контролює виконання особових річних планів його підготовки.
65. Вносить пропозиції щодо проведення стажування у відділі та організації вчасної підготовки документів та проведення стажування у відділі.
66. Уносить пропозиції голові районної в місті ради щодо:
- прийняття і звільнення з роботи працівників відділу;
- присвоєння посадовим особам відділу чергових рангів;
- заохочення працівників відділу за результатами роботи;
- структури відділу;
- установлення розміру надбавок;
- застосовування стягнень за порушення трудової дисципліни.
67. Виконує інші доручення керівництва.