Відділ з питань кадрової роботи

Гриценко Лариса Григорівна

Посада: завідувач відділу з питань кадрової роботи

Телефон: 470-10-98

Дні та часи прийому громадян:

Пн (800–1630) перерва (1230–1300)
Вт (800–1630) перерва (1230–1300)
Ср (800–1630) перерва (1230–1300)
Чт (800–1630) перерва (1230–1300)
Пт (800–1630) перерва (1230–1300)

Адреса: вул. Дніпровське шосе, 11

Кабінет: 306

Електронна пошта (email): d.kadr@ukr.net

 

Відділ з питань кадрової роботи у своїй діяльності керується Конституцією і Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про державну службу», «Про засади запобігання і протидії корупції», іншими законами, постановами Верховної Ради України, рішеннями районної в місті ради та її виконкому, розпорядженнями голови районної в місті ради, а в межах делегованих повноважень – постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. рекомендаціями Головдержслужби України і Міністерства праці та соціальної політики, Міністерства юстиції, Регламентами районної в місті ради та її виконкому, ДСТУ ISO9001-2009, настановою з якості виконкому районної в місті ради, Загальними правилами поведінки державного службовця, інструкцією з діловодства.

Робота відділу спрямована на реалізацію державної політики з питань служби в органах місцевого самоврядування і кадрової роботи у виконкомі, його структурних підрозділах.

Відділ організовує і здійснює контроль за додержанням встановленого порядку розгляду кадрових питань у виконкомі районної в місті ради. Здійснює заходи щодо добору кваліфікованих кадрів та їх використання, вивчення відповідності їх ділових і моральних якостей роботі за посадою.

Приймає від претендентів на вакантні посади відповідні документи та подає їх на розгляд конкурсній комісії, здійснює заходи щодо організації конкурсного відбору, забезпечує направлення документів на спеціальну перевірку, готує довідку за результатами спеціальної перевірки.

Розглядає та вносить пропозиції щодо проведення стажування кадрів у виконкомі районної в місті ради, здійснює контроль за його проведенням.

Готує матеріали про призначення на посади та звільнення з посад працівників апарату виконкому районної в місті ради та його структурних підрозділів.

Здійснює організаційно-методичне керівництво формування кадрового резерву.

Веде встановлену звітно-облікову документацію, готує державну статистичну звітність з кадрових питань, аналізує якісний склад посадових осіб.

Оформляє документи про прийняття Присяги посадової особи органів місцевого самоврядування, присвоєння рангів посадових осіб, вносить про це записи до трудових книжок.

Обчислює загальний стаж  роботи, стаж служби в органах місцевого самоврядування, державної служби.

У межах своєї компетенції вживає заходів щодо забезпечення трудової дисципліни, оформляє документи, пов”язані з проведенням службового розслідування та застосуванням заходів дисциплінарного впливу.

Готує документи на призначення пенсій працівникам та продовження терміну перебування на службі в органах місцевого самоврядування. Веде облік осіб, яким продовжено термін перебування на службі у виконкомі районної в місті ради.

Здійснює роботу, пов'язану із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та особових справ працівників виконкому районної в місті ради та його структурних підрозділів.

Оформляє і видає службові довідки з місця роботи, проводить оформлення листків тимчасової непрацездатності, веде облік робочого часу працівників апарату виконкому районної в місті ради .

У межах своєї компетенції бере участь в упорядкуванні структури виконкому та складанні штатного розпису; здійснює погодження положень про відділи, служби та інші структурні підрозділи; контролює розроблення посадових інструкцій працівників виконкому районної ради та його структурних підрозділів.

Готує документи про службові відрядження.

Здійснює організаційне забезпечення роботи атестаційної комісії та робочої групи щодо посилення внутрівідомчого контролю за відкритістю та прозорістю в роботі, усунення причин та умов, що сприяють вчиненню корупційних діянь інших правопорушень пов'язаних з корупцією. Надає методичну допомогу в проведенні щорічної оцінки виконання посадовими особами покладених на них завдань і обов"язків.

Готує довідки, інформації, методичні матеріали з питань кадрової роботи, служби в органах місцевого самоврядування.

Разом з керівниками інших структурних підрозілів здійснює контроль за виконанням Законів України "Про службу в органах місцевого самоврядування", антикорупційного законодавства, надає методичну допомогу з питань їх застосування.

Готує звіти про прийнятих та вивільнених працівників, наявність вакантних посад та іншої звітності з праці.

Здійснює заходи щодо ведення комп'ютерного обліку електронних особових справ посадових осіб третьої-сьомої категорії, використання цих даних у межах повноважень, супроводження і зберігання відомостей для формування єдиної комп'ютерної системи «Картка».

Здійснює організаційні заходи щодо своєчасного щорічного надання посадовими особами відомостей про доходи, зобов"язання фінансового характеру та їх майновий стан, у тому числі й за кордоном, щодо себе і членів їх сімей.

Розглядає пропозиції, звернення громадян, надає роз'яснення з питань, що належать до компетенції відділу.

Здійснює забезпечення інформаційної підготовки ресурсів, розміщених на сайтах «Криворізький  ресурсний центр» та сайті виконкому Довгинцівської районної в місті ради , які за своїм змістом належать до його компетенції.

Проводить роботу щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів

Надає методичну та практичну допомогу в оформленні нагородних документів на працівників виконкому районної в місті ради.

Вносить подання до відповідних органів про притягнення  до відповідальності посадових осіб, які ігнорували законні вимоги рішень рад і їх виконавчих органів, прийняті в межах повноважень.

Забезпечує впровадження і функціонування системи управління  якістю муніципальних послуг у відділі.

Забезпечує здійснення у визначеному порядку надання інформації на виконання документів, які надійшли з вищих органів в електронному вигляді та на паперових носіях.